Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Tlačené publikácie <b>(všetky oblasti)</b> + archív v PDF formáte od roku 2017 2024 200,16 € 240,19 €
+ -
Tlačené publikácie (<strong>všetky oblasti</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2023 166,80 € 200,16 €
+ -
Tlačené publikácie (<strong>vybrané zo všetkých oblastí</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2024 125,70 € 150,84 €
+ -
Tlačené publikácie (<strong>vybrané zo všetkých oblastí</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2023 104,75 € 125,70 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Dane, poplatky a účtovníctvo</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2024 75,16 € 90,19 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Dane, poplatky a účtovníctvo</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2023 62,63 € 75,16 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Obchodné právo, občianske právo a trestné právo</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2024 69,83 € 83,80 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Obchodné právo, občianske právo a trestné právo</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2023 58,19 € 69,83 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Štátna správa a samospráva</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2024 65,93 € 79,11 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Štátna správa a samospráva</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2023 54,93 € 65,92 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2024 75,16 € 90,19 €
+ -
Tlačené publikácie (oblasť - <strong>Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia</strong>) + archív v PDF formáte od roku 2017 2023 62,63 € 75,16 €
+ -
<a href="http://www.zakon.sk/eshop/dane-poplatky-a-uctovnictvo/c-4489.xhtml"><strong>Predchádzajúce vydania z oblasti Dane, poplatky a účtovníctvo</strong></a>
<a href="http://www.zakon.sk/eshop/pracovne-pravo-a-pravo-socialneho-zabezpecenia/c-4490.xhtml"><strong>Predchádzajúce vydania z oblasti Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia</strong></a>
<a href="http://www.zakon.sk/eshop/obchodne-obcianske-a-trestne-pravo/c-4498.xhtml"><strong>Predchádzajúce vydania z oblasti Obchodné, občianske a trestné právo</strong></a>
<a href="http://www.zakon.sk/eshop/statna-sprava-a-samosprava/c-4502.xhtml"><strong>Predchádzajúce vydania z oblasti Štátna správa a samospráva</strong></a>

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.
Ponúkame možnosť vybrať si predplatné produktu úplné znenia zákonov podľa vlastných potrieb:

ÚZ (všetky oblastí práva)
Nové právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov – zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení zo všetkých oblastí práva.

ÚZ (vybrané zo všetkých oblastí práva)
Úplné znenia najdôležitejších aktuálnych právnych predpisov – zákonov, vyhlášok, opatrení a nariadení z oblastí:
 • dane, poplatky a účtovníctvo
 • pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
 • obchodné právo, občianske právo a trestné právo

ÚZ (jedna z oblastí práva)
 • dane, poplatky a účtovníctvo
 • pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
 • obchodné právo, občianske právo a trestné právo
 • štátna správa a samospráva

Uvedená cena je za 1. preddavok, celková cena predplatného závisí od legislatívnych zmien a počtu novelizovaných predpisov v priebehu roka.

Funkcie

Zmeny v zákonoch postrehnete ihneď vďaka grafickým prvkom použitých pri spracovaní ÚZ:

 • v sivom rastri je vyznačené staré znenie meneného ustanovenia s dátumom, dokedy je účinné
 • podčiarknutím je vyznačený text, ktorý sa vypúšťa alebo nahrádza novým znením
 • v rámiku je vyznačené nové znenie meneného ustanovenia s dátumom, odkedy je účinné
 • tučným písmom je vyznačený text, ktorý sa mení alebo dopĺňa
 • citácie odkazov a poznámok pod čiarou - za každým právnym predpisom sú citované všetky odkazy a poznámky, na ktoré sa právny predpis odvoláva

Služby

V rámci predplatného produktu Úplné znenia zákonov získavate:

 1. Účtovné súvzťažnosti v PDF formáte
 2. Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF formáte
 3. Úplné znenia zákonov archív od roku 2017 v PDF formáte
 4. PP noviny