Eurokódex komentár k Zákonu o priestupkoch (ONLINE verzia)

Online verzia

Komentár k Zákonu o priestupkoch v elektronickej podobe.

Rok vydania
2016
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
Autor
Peter Potásch
Bez DPH S DPH
Eurokódex komentár k Zákonu o priestupkoch online verzia 24,50 € 29,40 €
+ -
Zákon o priestupkoch (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/zakon-o-priestupkoch-komentar-eurokodex/p-1570574.xhtml">tlačená publikácia</a>) 0,00 € 0,00 €

Eurokódex komentár k Zákonu o priestupkoch (ONLINE verzia)

Komentár k Zákonu o priestupkoch v elektronickej podobe.
Eurokódex komentár k zákonu o priestupkoch je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch z vydavateľstva Eurokódex.

Autorský kolektív, ktorý túto publikáciu predkladá odbornej verejnosti, verí, že práve zameranie a doterajšie pracovné aktivity jednotlivých členov autorského kolektívu budú cieľovou skupinou tejto knihy vnímané ako „benefit“ komentára.

Čitateľom poskytuje komentár okrem samotného znenia zákonných noriem aj informáciu o súvisiacich predpisoch (k jednotlivým ustanoveniam), pričom pri niektorých ustanoveniach je odkaz na súvisiace predpisy na úrovni označenia osobitných zákonov, pri iných ustanoveniach až dokonca na úrovni konkrétnych ustanovení z osobitných predpisov; ďalej informácie o súvisiacich ustanoveniach v rámci zákona o priestupkoch, samotný komentár ku konkrétnemu zákonnému ustanoveniu a v neposlednom rade aj výber z rozhodovacej činnosti súdov (slovenských aj českých).

Výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona presahuje rámec priestupkového práva, resp. správneho trestania, čo v tomto smere môže byť dobrou pomôckou – napr. aj v rámci súdnictva alebo pri priamom výkone verejnej správy.


Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k zákonu o priestupkoch získate do dvoch pracovných dní po prijatí platby.

Tip pre vás

Zakúpte si tento Eurokódex komentár spolu s EPI Právnym systémom Basic alebo Medium. Budete môcť využívať ďalšiu výhodu online práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie komentára priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou. Eurokódex komentáre sú súčasťou EPI Právneho systému Premium.
Vstup do online produktu