Účtovné súvzťažnosti

Zľava Odporúčame PDF verzia

Prinášame vám už XXI. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2021 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.
V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Rok vydania
2021-2015
Formát
PDF
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková
Bez DPH S DPH
Účtovné súvzťažnosti 2021 (v PDF) 2021 19,50 € 16,58 € 23,40 € 19,89 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2020 (v PDF) 2020 18,00 € 21,60 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2019 (v PDF) 2019 18,00 € 16,20 € 21,60 € 19,44 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2018 (v PDF) 2018 18,00 € 14,40 € 21,60 € 17,28 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2017 (v PDF) 2017 13,00 € 15,60 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2016 (v PDF) 2016 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2015 (v PDF) 2015 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti (online) ročný prístup 15,00 € 18,00 €
+ -

Účtovné súvzťažnosti

Prinášame vám už XXI. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2021 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.
V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.
Ako súčasť príručky ponúkame aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako je odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie. Aj tento rok sme ich aktualizovali a doplnili.

V legislatívnej časti súvzťažností na jednom mieste ponúkame šesticu základných právnych predpisov z oblasti podvojného účtovníctva. K veľkým zmenám v nich nedošlo. Novelizoval sa zákon o účtovníctve – zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, a zákonom č. 421/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021. Od roku 2021 sa menia veľkostné kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa dotkla účtovníctva pri zmene malého konkurzu podľa § 106j zákona o konkurze a reštrukturalizácii. S účinnosťou od 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 nadobudla účinnosť aj novela postupov účtovania.

Napriek tomu, že legislatíva v oblasti účtovníctva tento rok prešla len menšími zmenami, odporúčame pracovať s aktualizovanými Účtovnými súvzťažnosťami pre rok 2021 a mať tak istotu, že všetky účtovné skupiny používate v súlade s platnými predpismi. Drobné posuny sa odrazili vo viacerých súvislostiach, v našej publikácii sme ich zohľadnili a zapracovali do jej najnovšieho vydania.

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť zámer poskytnúť Vám šikovného pomocníka pre každodennú prácu a ušetriť Váš čas pri riešení nejasností.

Funkcie

Online podoba účtovných súvzťažnosti umožňuje:

  • jednoduché a rýchle vyhľadanie pomocou fulltextového vyhľadávača vo všetkých ročníkoch,
  • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie),
  • vybrať si iba aktuálny ročník a pracovať s ním,
  • vstup do archívnych ročníkov účtovných súvzťažností vrátane možnosti vyhľadávať v nich,
  • aktívne odkazy na Zbierku zákonov.

Ukážka

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

  • monitoring Zbierky zákonov
  • záložka – odkaz na publikáciu, pre rýchlu prácu s dokumentom
  • ročný online prístup do dvoch pracovných dní