Účtovné súvzťažnosti

PDF verzia

Prinášame vám už XXI. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2021 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.
V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Rok vydania
2021-2015
Formát
PDF
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková
Bez DPH S DPH
Účtovné súvzťažnosti 2021 (v PDF) 2021 19,50 € 23,40 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2020 (v PDF) 2020 18,00 € 21,60 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2019 (v PDF) 2019 18,00 € 16,20 € 21,60 € 19,44 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2018 (v PDF) 2018 18,00 € 14,40 € 21,60 € 17,28 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2017 (v PDF) 2017 13,00 € 15,60 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2016 (v PDF) 2016 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2015 (v PDF) 2015 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti (online) ročný prístup 15,00 € 18,00 €
+ -

Účtovné súvzťažnosti

Prinášame vám už XXI. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2021 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.
V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.
Ako súčasť príručky ponúkame aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako je odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie. Aj tento rok sme ich aktualizovali a doplnili.

V legislatívnej časti súvzťažností na jednom mieste ponúkame šesticu základných právnych predpisov z oblasti podvojného účtovníctva. K veľkým zmenám v nich nedošlo. Novelizoval sa zákon o účtovníctve – zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, a zákonom č. 421/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021. Od roku 2021 sa menia veľkostné kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa dotkla účtovníctva pri zmene malého konkurzu podľa § 106j zákona o konkurze a reštrukturalizácii. S účinnosťou od 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 nadobudla účinnosť aj novela postupov účtovania.

Napriek tomu, že legislatíva v oblasti účtovníctva tento rok prešla len menšími zmenami, odporúčame pracovať s aktualizovanými Účtovnými súvzťažnosťami pre rok 2021 a mať tak istotu, že všetky účtovné skupiny používate v súlade s platnými predpismi. Drobné posuny sa odrazili vo viacerých súvislostiach, v našej publikácii sme ich zohľadnili a zapracovali do jej najnovšieho vydania.

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť zámer poskytnúť Vám šikovného pomocníka pre každodennú prácu a ušetriť Váš čas pri riešení nejasností.

Funkcie

Online podoba účtovných súvzťažnosti umožňuje:

  • jednoduché a rýchle vyhľadanie pomocou fulltextového vyhľadávača vo všetkých ročníkoch,
  • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie),
  • vybrať si iba aktuálny ročník a pracovať s ním,
  • vstup do archívnych ročníkov účtovných súvzťažností vrátane možnosti vyhľadávať v nich,
  • aktívne odkazy na Zbierku zákonov.

Ukážka

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

  • monitoring Zbierky zákonov
  • záložka – odkaz na publikáciu, pre rýchlu prácu s dokumentom
  • ročný online prístup do dvoch pracovných dní