Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP)

aj online

Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a ...

Formát
A5/online
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
DÚPP (tlačená publikácia) + online ročný prístup bezplatne 2018 88,32 € 105,98 €
+ -
DÚPP (online) (-30% zľava) ročný prístup 67,28 € 47,10 € 80,74 € 56,52 €
+ -
DÚPP (tlačená publikácia) – predplatné 2018 88,32 € 105,98 €
+ -
DÚPP (jednotlivé čísla)

Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP)

Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.
Odborné a praktické informácie z pohľadu všetkých druhov daní a účtovníctva:
 • úplné znenia daňových a účtovných predpisov s komentármi
 • odborné články k zostaveniu účtovných závierok a daňových priznaní k dani z príjmov,
 • príspevky k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností a k dani z motorových vozidiel
 • odborné články pre správne uplatňovanie DPH, k správe daní a cestovným náhradám
 • účtovné smernice, opatrenia a pokyny Finančnej správy SR a MF SR
 • príklady z praxe a alternatívne riešenia

Predplatitelia mesačníka Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa automaticky stávajú členmi PP Klubu s bonusmi a výhodami. Viac informácií získate po kliknutí na logo:

logo PP klub
Funkcie

Prostredníctvom týchto funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • prístup do on-line verzie časopisu DÚPP
 • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie)
 • rýchle vyhľadávanie
 • súvisiace dokumenty (články, príklady a iné príspevky)
 • archív odborných časopisov

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • monitoring Zbierky zákonov
 • PP noviny

 

Poradíme Vám osobne, pre zákazníkov poskytujeme:

 • Daňovú pohotovosť (písomné a telefonické poradenstvo)
 • on-line rozhovory na vybrané odborné témy