Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP)

Aj online verzia

Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia.

Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.

Formát
A5/online
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
DUPP <strong>(tlačená publikácia)</strong> + ročný prístup na DUPP PLUS + online ročný prístup na časopis bezplatne ročný prístup 243,94 € 292,73 €
+ -
DÚPP <strong>(tlačená publikácia)</strong> + online ročný prístup bezplatne 2022 123,94 € 148,73 €
+ -
DÚPP <strong>(online)</strong> ročný prístup 85,12 € 102,14 €
+ -
DÚPP <strong>(tlačená publikácia)</strong> – predplatné 2022 123,94 € 148,73 €
+ -
DÚPP <strong>(tlačená publikácia)</strong> – predplatné 2021 123,94 € 148,73 €
+ -
DÚPP (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/dupp-jednotlive-cisla/c-4518.xhtml">jednotlivé čísla</a>) 0,00 € 0,00 €

Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP)

Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia.

Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.
Odborné a praktické informácie z pohľadu všetkých druhov daní a účtovníctva:
 • úplné znenia daňových a účtovných predpisov s komentármi
 • odborné články k zostaveniu účtovných závierok a daňových priznaní k dani z príjmov,
 • príspevky k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností a k dani z motorových vozidiel
 • odborné články pre správne uplatňovanie DPH, k správe daní a cestovným náhradám
 • účtovné smernice, opatrenia a pokyny Finančnej správy SR a MF SR
 • príklady z praxe a alternatívne riešenia

Získajte ešte viac funkcii a služieb vo svojom online časopise TU.
Funkcie

Prostredníctvom týchto funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • prístup do on-line verzie časopisu DÚPP
 • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie)
 • rýchle vyhľadávanie
 • súvisiace dokumenty (články, príklady a iné príspevky)
 • archív odborných časopisov

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • PP noviny

 

Odborníci na dane a účtovníctvo Vám osobne, pre zákazníkov poskytujú bezplatne:

 • Daňovú pohotovosť (písomne a telefonicky)
 • on-line rozhovory na vybrané odborné témy