Daňový špeciál (DŠ)

Štvrťročník DAŇOVÝ ŠPECIÁL je časopis zameraný na daňovú a účtovnú problematiku.

Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov.

Formát
A4
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2021 53,93 € 64,71 €
+ -
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2020 49,03 € 58,83 €
+ -
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2019 42,76 € 51,31 €
+ -
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2018 36,09 € 43,31 €
+ -
Daňový špeciál (jednotlivé čísla) 0,00 € 0,00 €

Daňový špeciál (DŠ)

Štvrťročník DAŇOVÝ ŠPECIÁL je časopis zameraný na daňovú a účtovnú problematiku.

Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov.
Čo nájdete v jednotlivých číslach Daňového špeciálu?
 • daňové a účtovné tipy prezentované prostredníctvom odborníkov,
 • riešenie sporných a kontroverzných prípadov daňovej a účtovnej oblasti,
 • štandardy pre výkon auditu, tipy, ako sa pripraviť na audit, ako sa vyhnúť najčastejším chybám,
 • medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie, konsolidovaná účtovná závierka,
 • komunitárne právo EÚ, nariadenia, smernice, rozhodnutia EÚ,
 • daňové aspekty medzinárodného podnikania,
 • komentovanie významných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD),
 • komentovanie významných rozhodnutí slovenských súdov.


Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu sú:

 • PP noviny

 

Odborníci na dane a účtovníctvo Vám osobne, pre zákazníkov poskytujú bezplatne:

 • Daňovú pohotovosť (písomne a telefonicky)
 • on-line rozhovory na vybrané odborné témy