Daňový špeciál (DŠ)

Štvrťročník DAŇOVÝ ŠPECIÁL je časopis zameraný na daňovú a účtovnú problematiku. Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov.

Formát
A4
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2019 42,76 € 51,31 €
+ -
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2020 49,03 € 58,83 €
+ -
Daňový špeciál (tlačená publikácia) – predplatné 2018 36,09 € 43,31 €
+ -
Daňový špeciál (jednotlivé čísla)

Daňový špeciál (DŠ)

Štvrťročník DAŇOVÝ ŠPECIÁL je časopis zameraný na daňovú a účtovnú problematiku. Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov.

 • Daňové a účtovné tipy prezentované prostredníctvom odborníkov
 • Riešenie sporných a kontroverzných prípadov daňovej a účtovnej oblasti
 • Štandardy pre výkon auditu, tipy, ako sa pripraviť na audit, ako sa vyhnúť najčastejším chybám
 • Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie, konsolidovaná účtovná závierka
 • Komunitárne právo EÚ, nariadenia, smernice, rozhodnutia EÚ
 • Daňové aspekty medzinárodného podnikania
 • Komentovanie významných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD)
 • Komentovanie významných rozhodnutí slovenských súdov


Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu sú:

 • PP noviny

 

Odborníci na dane a účtovníctvo Vám osobne, pre zákazníkov poskytujú bezplatne:

 • Daňovú pohotovosť (písomne a telefonicky)
 • on-line rozhovory na vybrané odborné témy