Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (2022)

Aktualizované

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.

Cena s DPH
19,98 €
Cena bez DPH
16,65 €
Rok vydania
2023
Počet strán
65 + 60
Formát
Word + Excel
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (2022)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.

Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky za rok 2022.

Poznámky pre veľkú účtovnú jednotku a subjekt verejného záujmu ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, zmenené a doplnené Opatrením č. MF/19926/2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Formulár platný pre účtovné obdobie roku 2022 je dostupný vo Worde a v Exceli (zasielame oba formáty).