• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (za rok 2023)

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (za rok 2023)

Aktualizované

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.

Cena s DPH
9,96 €
Cena bez DPH
8,30 €
Rok vydania
2024
Počet strán
9 + 8
Formát
Word + Excel
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (za rok 2023)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.

Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky za rok 2023.

Poznámky pre mikro účtovnú jednotku ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74. Formulár platný pre účtovné obdobie roku 2023. Dostupné vo Worde a v Exceli (zasielame oba formáty).

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.