Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať ...

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Rok vydania
2018
Formát
MS Excel, MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CA
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.
Poznámky pre mikro účtovnú jednotku ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74.
Formulár platný pre účtovné obdobie roku 2015, 2016 a 2017. Dostupné vo Worde a v Exceli (zasielame oba formáty).


Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.