Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (2022)

Aktualizované

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac. Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky za rok 2022.

Cena s DPH
13,86 €
Cena bez DPH
11,55 €
Rok vydania
2023
Počet strán
19 + 17
Formát
Word + Excel
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (2022)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac. Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky za rok 2022.

Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky za rok 2022.

Poznámky pre malú účtovnú jednotku ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, zmenené a doplnené Opatrením č. MF/19927/2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
Formulár je platný pre účtovné obdobie roku 2022.
Dostupný vo worde a v exceli (zasielame oba formáty).

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.