Smernica o odpočítaní DPH

PDF verzia

Hlavným cieľom tejto smernice je stanoviť povinnosť a postup súvisiaci s odpočítaním dane v účtovnej jednotke v súlade so zákonom o DPH, určiť postup a vymedziť okruh činnosti pre správne odpočítanie DPH podľa činnosti spoločnosti. Opisuje zdaniteľné a oslobodené činnosti spoločnosti s reflexiou na zákon o DPH, upravuje podmienky odpočítania DPH zo zdaniteľných plnení, obmedzené odpočítanie dane pomerom, vylúčené plnenia z odpočítania dane, úpravu odpočítanej dane a opravu odpočítanej dane.

Cena s DPH
12,60 €
Cena bez DPH
10,50 €
ISBN
978-80-8186-166-6
Rok vydania
2024
Počet strán
17
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o odpočítaní DPH

Hlavným cieľom tejto smernice je stanoviť povinnosť a postup súvisiaci s odpočítaním dane v účtovnej jednotke v súlade so zákonom o DPH, určiť postup a vymedziť okruh činnosti pre správne odpočítanie DPH podľa činnosti spoločnosti. Opisuje zdaniteľné a oslobodené činnosti spoločnosti s reflexiou na zákon o DPH, upravuje podmienky odpočítania DPH zo zdaniteľných plnení, obmedzené odpočítanie dane pomerom, vylúčené plnenia z odpočítania dane, úpravu odpočítanej dane a opravu odpočítanej dane.

Smernica je komplexná k problematike odpočtu DPH s aplikovateľnosťou do praxe v poznámkach autora, nakoľko evidencia DPH sa vedie v ekonomickom systéme s priradením jednotlivých členení DPH (podľa typu ekonomických-účtovných softvérov).

Obsah smernice

  1. Cieľ smernice
  2. Zdaniteľné plnenia spoločnosti
  3. Nárok na odpočítanie DPH
  4. Odpočítanie DPH pomerom – koeficient
  5. Plnenia bez nároku na odpočet DPH
  6. Oprava odpočítanej dane
  7. Vyúčtovanie DPH – prepočet koeficientu
  8. Úprava odpočítanej dane
  9. Záverečné ustanovenia

Ukážka