Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky – digitálne účtovníctvo

PDF verzia

Táto smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky zohľadňuje a zakomponováva ustanovenia novely č. 456/2021 Z. z. účinnej od 1. 1. 2022 k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva (tzv. digitalizácia účtovníctva). V bode č. 7 smernica podrobne popisuje a ustanovuje obeh jednotlivých druhov účtovných dokladov v účtovnej jednotke (došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, objednávky, vyúčtovania cestovných náhrad, interné doklady, skladové príjemky a výdajky a pod.). Text vyznačený červenou farbou si účtovná jednotka prispôsobí a doplní podľa konkrétnych vlastných podmienok a pomerov v účtovnej jednotke.

Cena s DPH
14,94 €
Cena bez DPH
12,45 €
EAN kód
9788081860904
Rok vydania
2022
Počet strán
79
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky – digitálne účtovníctvo

Táto smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky zohľadňuje a zakomponováva ustanovenia novely č. 456/2021 Z. z. účinnej od 1. 1. 2022 k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva (tzv. digitalizácia účtovníctva). V bode č. 7 smernica podrobne popisuje a ustanovuje obeh jednotlivých druhov účtovných dokladov v účtovnej jednotke (došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, objednávky, vyúčtovania cestovných náhrad, interné doklady, skladové príjemky a výdajky a pod.). Text vyznačený červenou farbou si účtovná jednotka prispôsobí a doplní podľa konkrétnych vlastných podmienok a pomerov v účtovnej jednotke.
Účtovný záznam, ktorého podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu, sa považuje za preukázateľný, pričom sa nevyžaduje predloženie účtovného záznamu v pôvodnej podobe.

V účtovníckej praxi bol koncom roka 2021 prijatý zákon č. 456/2021 Z. z. Uvedenou novelou zákona o účtovníctve účinnou od 1. 1. 2022 boli v záujme jednoznačnosti doplnené a špecifikované podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní elektronických účtovných záznamov. Novela vymedzuje elektronické a listinné účtovné záznamy, ustanovuje požiadavky na ich spracovanie v účtovníctve a archiváciu účtovnej dokumentácie. Prináša vymedzenie základných zásad pre prijímanie, obeh, spracovanie a archiváciu dokladov.

Obsah smernice

1. Cieľ smernice
2. Systém spracovania účtovníctva
3. Deň uskutočnenia účtovného prípadu
4. Účtovné obdobie
5. Účtový rozvrh
6. Účtovné doklady
7. Obeh účtovných dokladov
8. Účtovné zápisy
9. Účtovné knihy
10. Zásady pre vedenie účtovníctva
11. Archivácia, uchovanie a skartácia účtovnej dokumentácie
12. Záverečné ustanovenie
13. Prílohy

Ukážka