Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2022

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022.
Výborná pomôcka pre občanov, firmy aj subjekty verejnej správy.

Cena s DPH
35,31 €
Cena bez DPH
32,10 €
EAN kód
9788081861246
Rok vydania
2023
Počet strán
416
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Michaela Vidová
+ -

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2022

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022.

Výborná pomôcka pre občanov, firmy aj subjekty verejnej správy.

Prinášame kompletný návod na zostavenie všetkých typov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022:

 • pre fyzické osoby (typ A, B),
 • pre právnické osoby,
 • pre rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.
 
 

Získate 416 strán hodnotného obsahu, ktorý pripravili popredné expertky z ministerstva financií, finančného riaditeľstva a z našej Daňovej a Mzdovej pohotovosti.

Vysvetlenia, rady, upozornenia sú zamerané na situácie z vašej praxe.

Nové vzory tlačív sme názorne vyplnili v nadväznosti na príklady – s nami pochopíte obsah každého riadku.

Prevedieme vás zmenami, na ktoré treba pamätať tento rok. Ukážeme si, ako si v priznaniach uplatniť nárok na daňový bonus alebo odpočet výdavkov na výskum a vývoj (nové riadky tlačív).

Pri každom type daňového priznania s vami prejdeme krok za krokom všetky súvislosti. Na príkladoch vysvetlíme aktuálne platné pravidlá zdaňovania príjmov. Až následne si ukážeme, ako tlačivo vyplníte.

Dbáme na to, aby ste boli efektívni, nie zaneprázdnení. Výzvy zdolávame spolu s vami.

 

Pri každom type daňového priznania sa dozviete:

 • ktoré príjmy akým spôsobom uvediete,
 • aké možnosti zníženia základu dane máte a ako ich zrealizujete,
 • ako si vypočítate sadzbu a výšku dane,
 • čo máte uviesť v jednotlivých oddieloch a riadkoch formulára.

S publikáciou môžete pracovať podľa vlastných potrieb – prečítajte si ju ako súvislý „manuál“, nájdite v nej vysvetlenie konkrétneho problému alebo sa k nej vracajte priebežne pri nejasnostiach s jednotlivými tlačivami.

Zmeny

Oproti minulému roku sa všetky vzory tlačív zmenili:

 • Typ A = tlačivo č. MF/ 016138/2022 - 721
 • Typ B = tlačivo č. MF/ 016139/2022 - 721
 • Tlačivo pre Právnické osoby = tlačivo č. MF/ 016108/2022 - 721
 

Zmeny vo vzore daňového priznania typu A za rok 2022 nastávajú v oddiele III. a VI.:
V oddiele III sa na účely uplatnenia daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa dopĺňa nový riadok 32a a odkaz 7a. Uvedený riadok vypĺňa len ten daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona, počnúc 1. 7. 2022. V nadväznosti na zmenu zákonných podmienok pri výpočte a uplatňovaní daňového bonusu, dochádza k doplneniu riadkov 57a a 57b a to v oddiele VI.

Zmeny vo vzore daňového priznania typu B za rok 2022:
V oddiele III sa dopĺňa nový riadok 34a a odkaz 9a. Uvedený riadok vypĺňa ten daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona, počnúc 1. 7. 2022. V oddiele VI sa nadväzne na posun rokov v súvislosti s uplatňovaním daňovej straty sa mení obsahová náplň stĺpcov, resp. riadkov 47 až 54. V oddiele IX. vzhľadom na zmeny v uplatňovaní daňového bonusu prišlo k úprave textu na riadku 117 a doplneniu nových riadkov 117a a 117b.

Zmeny nastali aj v častiach:

 • uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
  a odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona – riadok 56,
 • príloha č. 1b,
 • výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h (príloha 2, riadky 29 až 35).
 

Zmeny vo vzore daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby:

 • uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
  a na investície podľa § 30e zákona,
 • pridaná príloha k § 30e,
 • vypustenie tabuľky K.

 

Obsah publikácie

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 (Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová)

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 (Ing. Sidónia Jakubovie)

 • Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2022 (Ing. Michaela Vidová)

 • Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2022 (Ing. Michaela Vidová)

Ukážka