Smernica o zaradení dlhodobého majetku a tvorbe odpisových plánov k dlhodobému majetku

PDF verzia

Zohľadnenie skutočnej doby životnosti majetku v sústave účtovníctva má priamy vplyv na zabezpečenie zásady verného a pravdivého obrazu účtovníctva. Táto smernica stanovuje postup zistenia oceňovania hmotného a nehmotného majetku odpisovaného, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti a zachytenie odchýlky.

Cena s DPH
15 €
Cena bez DPH
12,50 €
ISBN
978-80-8186-167-3
Rok vydania
2024
Počet strán
26
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o zaradení dlhodobého majetku a tvorbe odpisových plánov k dlhodobému majetku

Zohľadnenie skutočnej doby životnosti majetku v sústave účtovníctva má priamy vplyv na zabezpečenie zásady verného a pravdivého obrazu účtovníctva. Táto smernica stanovuje postup zistenia oceňovania hmotného a nehmotného majetku odpisovaného, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti a zachytenie odchýlky.

Upravuje účtovné zobrazenie v účtovníctve pre zabezpečenie dodržania zásady opatrnosti, vernosti a pravdivosti účtovného zobrazenia ako aj výšku daňových odpisov v závislosti od spôsobu využívania majetku alebo prerušenia daňových odpisov a inventarizácie dlhodobého majetku.

Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup súvisiaci s obstaraním dlhodobého majetku, jeho zaradenie v účtovníctve, tvorbu odpisového plánu, zachytenie zmien v rámci životného cyklu majetku a jeho účtovné a daňové zobrazenie.

Obsah smernice

  1. Cieľ smernice
  2. Základné pojmy
  3. Členenie dlhodobého majetku v účtovníctve
  4. Zaradenie dlhodobého majetku v účtovníctve
  5. Metódy odpisovania dlhodobého majetku
  6. Účtovanie odpisov a tvorba oprávok
  7. Daňové odpisy dlhodobého majetku
  8. Inventarizácia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
  9. Záverečné ustanovenia

Ukážka