Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.3.2022

Akcia -15%

Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe. Bližšie sa autor venuje formálnym a vecným náležitostiam výkonu základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a zriaďovateľov s ohľadom na prax aplikovanú do každodenného chodu subjektu verejnej správy.

Ušetríte
15% = 2,82 €
Cena s DPH
18,96 € 16,14 €
Cena bez DPH
15,80 € 13,45 €
ISBN
978-80-8186-106-2
Rok vydania
2022
Počet strán
94
Formát
A4 - PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
+ -

Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.3.2022

Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe. Bližšie sa autor venuje formálnym a vecným náležitostiam výkonu základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a zriaďovateľov s ohľadom na prax aplikovanú do každodenného chodu subjektu verejnej správy.
V publikácii sa autor zameral najmä na praktický charakter výkonu základnej finančnej kontroly. Poznatky čerpal zo svojej kontrolnej a lektorskej činnosti. Publikácia obsahuje viacero vzorov a otázok, ktoré čitateľovi prezentujú aktuálny právny stav a spôsob výkonu základnej finančnej kontroly tak, aby jej výkon bol čo najmenej zaťažujúci.
Samotný výkon finančnej kontroly so sebou prináša množstvo otázok a nejasností. Úvodná séria otázok sa venuje finančnej kontrole ako celku, na ktoré nadväzujú otázky z oblasti výkonu základnej finančnej kontroly s ohľadom na spomínané novely od roku 2019 a 2022. Následne sa otázky zameriavajú na často problematickú oblasť – formálne náležitosti základnej finančnej kontroly.
S výkonom základnej finančnej kontroly sa spájajú aj iné typy finančnej kontroly – administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste.
Elektronická podoba publikácie umožňuje čitateľovi prispôsobiť si priložené vzory potrebám akéhokoľvek subjektu verejnej správy.