Novinky

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Dane a účtovníctvo 4/2024

Marcové vydanie DaÚ obsahuje veľký prehľad zmien od 1. 1. 2024. Prejdeme si obsah konsolidačného balíčka, ale aj iných noviel daňových zákonov, predstavíme úpravy v postupoch pre jednoduché účtovníctvo, vysvetlíme princípy druhej šance pri uložení pokuty za osobitné správne delikty. K daňovým priznaniam prinášame rozsiahly príspevok o pripočítateľných položkách u právnických osôb. A miesto sme našli aj na zaujímavé témy z oblasti DPH – ako pokuty, poplatky, kompenzácie vstupujú do základu dane alebo ako sa posudzuje existencia prevádzkarne v niektorých špecifických prípadoch. Využite našu skratku k užitočnému prehľadu informácií, ktoré sa vám v tomto roku zídu.

ISBN:
858-41-1306-652-5
Rok vydania:
2024
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2024

Medzi hlavné témy spojeného vydania DÚPP patria príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní fyzickej osoby. Rozoberieme si v ňom atribúty príjmov zo zahraničia. Zameriame sa aj na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. júna 2024. Prikladáme i komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktorý obsahuje zapracovanie opatrenia MF z 29. novembra 2023.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
858-41-1306-658-7
Rok vydania:
2024
Počet strán:
256
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

29,10 € s DPH 24,25 € bez DPH

+ -

Pozemkové spoločenstvá

Monografia je zameraná na špecifickú právnu formu pre naše územie, a to o pozemkových spoločenstvách. V máloktorej dedine či meste na Slovensku nie je pozemkové spoločenstvo, bežne nazývané urbár či komposesorát.

ISBN:
978-80-8186-162-8
Rok vydania:
2024
Počet strán:
128
Formát:
17cm x 24,5cm
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

35,53 € s DPH 32,30 € bez DPH

+ -

Predvídateľnosť sporového konania

Efektivita a predvídateľnosť rozhodovania je základným princípom, od ktorého by sa mal odvíjať procesný postup súdu pri riešení civilných sporov. V súvislosti s tým dielo poskytuje osobitný komentár k vybraným častiam Civilného sporového poriadku, ktorý je zameraný na právnu prax a zvládanie vybraných situácií, ktoré v priebehu sporového konania môžu nastať. Zameriava sa na to, ako by mali súd a sporové strany pristupovať k výkladu procesných inštitútov a ako v spore postupovať s cieľom rýchleho a efektívneho postupu vo veci.

ISBN:
978-80-8186-163-5
Rok vydania:
2024
Počet strán:
328
Formát:
17cm x 24,5cm
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Dušan Kucbel

46,42 € s DPH 42,20 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2024

V marcovom vydaní PMPP nájdete najdôležitejšie zmeny v oblasti dôchodkov, ktoré ovplyvňujú oblasť dôchodkového poistenia v roku 2024. Zameriame sa aj na sociálny fond v roku 2024, kde si rozoberieme jeho atribúty – tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a podobne. Poskytneme i základný prehľad východiskovej právnej úpravy monitorovania činnosti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
858-41-1306-655-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2024

Marcové vydanie PAM obsahuje tému povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, v ktorej si priblížime povinnosti, ktoré majú zamestnávatelia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, ako aj otázku spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Neopomenieme ani pracovné podmienky mladistvých zamestnancov v roku 2024 a zameriame sa na osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov, konkrétne povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k ich zamestnávaniu a taktiež na konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zamestnancom zakázané.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-656-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24 € s DPH 20 € bez DPH

+ -

Zákon o verejnom obstarávaní

Podľa právneho stavu k 11. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 8/2024).

EAN kód:
858-41-1306-653-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,56 € s DPH 16,30 € bez DPH

+ -

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 12. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 9/2024).

Rok vydania:
858-41-1306-654-9
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,12 € s DPH 12,60 € bez DPH

+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok

Podľa právneho stavu k 15. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 10/2024).

ISBN:
858-41-1306-657-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

33,18 € s DPH 27,65 € bez DPH

+ -

Stavebný zákon, Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe, Katastrálny zákon

Podľa právneho stavu k 25. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 11/2024).

ISBN:
858-41-1306-659-4
Rok vydania:
2024
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

23,40 € s DPH 19,50 € bez DPH

+ -

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 4. 4. 2024 (Úplné znenia zákonov 12/2024).

ISBN:
858-41-1306-660-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

33,18 € s DPH 27,65 € bez DPH

+ -

Stavebné právo 2024

Aké sú aktuálne výzvy v stavebnej legislatíve? O novinkách týkajúcich sa stavebnej legislatívy budú prednášať a diskutovať zástupcovia, štátu, verejnosti, samospráv, investorov a developerov.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať i online, a preto si program môžete vypočuť aj doma na obrazovkách.
Konferencia sa bude konať v Grand Hoteli Bellevue ****, Horný Smokovec.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec
Dátum konania:
26. - 27. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

420 € s DPH 350 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2024

V roku 2024 nastalo viacero zmien v oblasti cestovných náhrad. Stúpli sumy stravného pre všetky časové pásma a zvýšila sa minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Okrem toho sa zvýšili aj limity pre preplatenie ubytovania či sadzby kilometrovného pre osobné motorové vozidlá. V tomto webinári vás Júlia Pšenková oboznámi s novými sumami cestovných náhrad a s ich aplikáciou v praxi. Na príkladoch vám ukáže, ako prepočítať kurz a ako správne vyplniť formulár A1 pre prácu v zahraničí.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Whistleblowing v praxi – zodpovedné osoby, prešetrovanie oznámení a možnosti ochrany v roku 2024


Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing, sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Ďalšie významné zmeny má záujem zaviesť aj nová vláda. V tomto webinári vám vysvetlíme legislatívne požiadavky ľudskou rečou, vďaka čomu budete vedieť jednoduchšie nastaviť efektívny systém oznamovania vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako sa postaviť k prijatému oznámeniu a kvalifikovať oznámené skutočnosti, koho vybrať za zodpovednú osobu a aké má kompetencie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Filip Petrinec, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Stravovanie zamestnancov v roku 2024 – všetko o odvodoch, nákladoch, účtovaní, zrážkach a práve na výber

Stravné v roku 2024 narastie. Spolu s ním narastie aj výška stravných lístkov, výška príspevku na stravu a tiež suma, ktorú si môžu dať živnostníci do výdavkov. V tomto webinári vám odborníčka Júlia Pšenková zhrnie všetko, čo potrebuje vedieť zamestnávateľ o zmenách, nákladoch, účtovaní, zrážkach, práve na výber, odvodoch, administratívnych povinnostiach, stravovacích poukážkach, stravovaní vo vlastnom zariadení a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Možnosti pre školy, ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov

Na tomto webinári vám odborník PhDr. Marek Havrila, PhD., priblíži možnosti, ako môže škola riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov. Vysvetlíme si, ako hodnotiť správanie žiaka, akú zodpovednosť má škola, aké povinnosti plynú pre zákonných zástupcov, ako aj to, ako by mala podľa dobrej praxe prebiehať spolupráca školy, či už so zariadením poradenstva a prevencie, alebo s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V neposlednom rade si priblížime, ako zapracovať riešenia rôznych foriem rizikového správania v školskom poriadku a v krízovom intervenčnom pláne školy. Webinár je tak skvelou pomôckou pre školy a školské zariadenia pri príprave školskej preventívnej stratégie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov v roku 2024

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova naučíte viesť podvojné účtovníctvo. Prvý deň sa oboznámite s účtovými triedami, účtovnými prípadmi, účtovnými záznamami aj s digitalizáciou. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami. Na príklade si vyskúšate účtovanie účt. triedy 0 – 4. Druhý deň budeme rozoberať náklady, výnosy, uzávierkové aj podsúvahové účty (účtové triedy 5 – 7). Zručnosti si osvojíte k analytickej evidencii, oceňovaniu majetku a záväzkov, inventarizácii a inventúre či k zostaveniu účtovnej závierky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 4. - 18. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá rozpočtového hospodárenia pre subjekty verejnej správy v roku 2024

Hľadáte overený výklad pravidiel rozpočtového hospodárenia? Nechajte sa previesť zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách spolu s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou. Pomôže vám na webinári pochopiť jednotlivé zásady rozpočtového hospodárenia a informuje vás, ako správne poskytnúť preddavky z rozpočtu verejnej správy. Zaoberať sa budeme tiež častým porušením finančnej disciplíny a zároveň poskytneme návrhy na prevenciu týchto nedostatkov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Návratné zdroje financovania v územnej samospráve v roku 2024

Ako má subjekt územnej samosprávy postupovať pri návratných zdrojoch financovania, kto preveruje splnenie podmienok na ich prijatie a na čo sa používajú tieto zdroje? Čo je tzv. kontokorentný úver a na čo slúži? Môže si rozpočtová a príspevková organizácia zobrať úver? Vo webinári s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou vám prinášame komplexný pohľad na návratné zdroje financovania v územnej samospráve, ako aj odpovede na časté otázky z praxe. Vyhradený bude priestor aj na vaše otázky, neváhajte sa preto pýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2024 – pre verejnú správu

Nie ste spokojný s výkonom práce vášho zamestnanca alebo došlo k porušeniu pracovnej disciplíny? Poraďte sa na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., ako má v takomto prípade postupovať subjekt verejnej správy. Na webinári si definujeme, ktoré prípady sa považujú za závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zároveň porovnáme rozdiely medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh. Rozoberať budeme takisto prípady, kedy možno prepustiť zamestnanca formou výpovede a kedy možno uplatniť okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak riešite akýkoľvek problém na pracovisku súvisiaci s touto problematikou, neváhajte sa opýtať lektora priamo počas webinára.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako nastaviť GDPR správne a najčastejšie chyby podľa rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024 (1. časť)

Správne implementovať pravidlá GDPR do praxe je tvrdý oriešok pre každú zodpovednú osobu či organizáciu. Ako sa lepšie učiť, ak nie na konkrétnych chybách? V tomto webinári nahliadneme spolu s vyhľadávanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., na zistené pochybenia, ktoré viedli až k sankciám. Ide napr. o nepovolený prenos údajov, neoprávnené spracúvanie, nesprávne získanie súhlasu, nedostatočné zabezpečenie údajov a podobne. Práve tieto chyby vám pomôžu odhaliť chybné nastavenia u vás v organizácii. Dozviete sa, ako úradná kontrola prebieha, v akej výške boli udelené pokuty a prečo. V neposlednom rade si povieme, ako jednotlivé chyby opraviť, resp. ako im prechádzať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: