Novinky

Zobrazenie:
Zoradiť:

Dôležité zmeny v II. pilieri pri žiadostiach do 31. 12. 2025 a od 1. 1. 2026

Vláda v roku 2023 zaviedla dôležité úpravy v II. pilieri. Ďalšie významné zmeny, ktoré závisia najmä na dátume podania žiadosti, nás ešte len čakajú. Aký vplyv majú zmeny v sporiacej fáze II. piliera od roku 2023 na mzdové listy? Aké sú rozdiely medzi doživotným a dočasným dôchodkom a ako ich správne administrovať pri žiadostiach do 31. 12. 2025? Aké sú rôzne prednastavené investičné stratégie v II. pilieri a ako sa líšia? Ako sa individuálna garancia dotkne zamestnancov, ktorí si zmenia investičnú stratégiu?

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovné súvzťažnosti

Už po 24. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2024.
Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

Rok vydania:
2024
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková

31,20 € s DPH 26 € bez DPH

Vyberte variant

Dane a účtovníctvo 6/2024

Najnovšia novela zákona o DPH, opravné a dodatočné daňové priznania, staronová minimálna daň od 1. 1. 2024 – to sú hlavné témy 6. vydania DaÚ. Siahnite po našich praktických a spoľahlivých vysvetleniach. Dozviete sa viac aj k téme obchodovania s Čínou, resp. inými tretími krajinami. Rozoberieme si ďalšie zaujímavé európske judikáty z oblasti odpočtu DPH. Upozorníme na zvýšenie správnych poplatkov od 1. 4. 2024. To všetko s dôrazom na vašu prax doplnené množstvom príkladov z našej Daňovej pohotovosti.

ISBN:
858-41-1306-664-8
Rok vydania:
2024
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9/2024

Hlavná téma vydania – vznik spoločnosti z hľadiska DPH sa zameriava na typy transakcií a určuje, či sú predmetom DPH. Rozoberieme si aj S.R.O. z pohľadu Obchodného zákonníka a ZDP a popíšeme základné informácie pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa rozhodli založiť si novú spoločnosť. Zmenou prešla od 1. 1. 2024 minimálna daň právnickej osoby. Oboznámime vás so základnými pravidlami pri platení minimálnej dane a možnosťami jej zápočtu v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-662-4
Rok vydania:
2024
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,12 € s DPH 20,10 € bez DPH

+ -

Katastrálny zákon - Komentár

V Ústave Slovenskej republiky je právo vlastniť majetok zakotvené ako základné ľudské právo v čl. 20. Pri vlastníctve nehnuteľností sa s ním spája aj evidencia, ktorú vykonáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v katastri nehnuteľností. Pravidlá jeho fungovania obsahuje katastrálny zákon, jeho vykonávacia vyhláška a spravovací poriadok.

Publikácia bude k dispozícii v priebehu mesiaca máj 2024.

ISBN:
978-80-8186-165-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
492
Formát:
17cm x 24,5cm
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Jana Dráčová, Andrej Polák

53,90 € s DPH 49 € bez DPH

+ -

Judikatúra k osobitným trestnoprávnym spôsobom konania (ONLINE verzia)

Online výber obsahuje 117 rozhodnutí súdov týkajúcich sa osobitných spôsobov konania, ktoré sú upravené v Trestnom poriadku. Konkrétne ku dohode o vine a treste, ku konaniu proti mladistvému, ku konaniu proti ušlému, ku konaniu pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom, k trestnému rozkazu, ku konaniu o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a k záznamu telekomunikačnej prevádzky.

Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
S-EPI

35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2024

V aprílovom vydaní PAM sa zameriame na skončenie pracovného pomeru v príkladoch. Pracovný pomer sa môže skončiť rôznymi spôsobmi, my v téme rozoberáme všetky spôsoby z oboch strán aj s možnosťami výplaty odstupného. Nasledujúca téma predstavuje nárok na čerpanie dovolenky zamestnankyne v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou. Uvedieme nielen základné fakty a informácie o dovolenke, ale si bližšie rozoberieme otázku nároku na dovolenku a čerpania dovolenky zamestnankýň.
Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-663-1
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,66 € s DPH 15,55 € bez DPH

+ -

Ako sa pripraviť na finančnú kontrolu vo verejnej správe v roku 2024

Chcete sa zbaviť stresu z finančnej kontroly a s prehľadom ju zvládnuť? Potom sa prihláste na náš webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou, ktorá je predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Poradí vám, ako sa na kontrolu pripraviť a úspešne ju zvládnuť. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti ako kontrolovaného subjektu, aké práva a povinnosti má kontrolný orgán, ako prebieha kontrola v praxi, na čo si dať pozor pri hospodárení s verejnými financiami a majetkom a aké sú najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Aké údaje treba mať zverejnené na webových stránkach nepretržite v roku 2024 – pre verejnú správu

Subjekty verejnej správy často zabúdajú okrem faktúr, objednávok a zmlúv zverejňovať na svojom webovom sídle aj ďalšie údaje, ktoré tam musia byť nepretržite. Ide najmä o sadzobníky, organizáciu subjektu, možnosť podávania podnetov na sťažnosti či petície, kontakty na zamestnancov a podobne. Ak ste nováčikom v tejto problematike alebo si chcete rozšíriť znalosti o novinky vo zverejňovaní v roku 2024, potom si nenechajte ujsť tento webinár.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

BOZP pre personalistov v roku 2024

Ste začínajúcim personalistom alebo len potrebujete prakticky objasniť postupy týkajúce sa BOZP v HR praxi? Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, vás v tomto webinári oboznámi s aktuálnou legislatívou a pomôže vám zvládnuť organizáciu BOZP. Rozoberieme si základné povinnosti zamestnávateľa, ako je napríklad analýza rizík či odstraňovanie nebezpečenstiev a zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Budete oboznámení s tým, čo tvorí povinnú dokumentáciu, posudzovať odbornú a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov, riešiť pracovné úrazy, vykonávať kontroly a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Vklady do spoločnosti a daňový dosah u vkladateľa a príjemcu vkladu v roku 2024

Zaujíma vás, ako z pohľadu vkladateľa a príjemcu maximalizovať daňové výhody vkladov do spoločnosti? Na našom webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame všetky dôležité informácie na jednom mieste. Dozviete sa, ako daňovo a účtovne spracovať peňažné či nepeňažné vklady do spoločnosti a aký vplyv má vklad individuálneho majetku, podniku alebo jeho časti na dane, účtovníctvo a DPH. Vysvetlíme si, za akých podmienok je možné znížiť základné imanie či kapitálový fond a aké daňové a účtovné dosahy má darovanie do spoločnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Reklama a reklamné výdavky z pohľadu dane z príjmov a DPH a účtovníctva v roku 2024

Aké podmienky musí spĺňať reklama, aby bola daňovým výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Ako preukázať daňovú uznateľnosť reklamných výdavkov a ako sa reklama dotýka DPH? Získajte komplexný prehľad o problematike reklamy z hľadiska DzP, DPH a účtovníctva na našom webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Dozviete sa, aké podmienky musí spĺňať reklama, aby bola daňovým výdavkom, a zároveň si vypočujete overené tipy, ako minimalizovať daňové zaťaženie svojej firmy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Transakcie závislých osôb: daňové dosahy a praktické tipy pre účtovníkov v roku 2024

Zúčastnite sa nášho webinára a prekonajte daňové riziká spojené s transakciami medzi závislými osobami. Naučíte sa, kto sa považuje za závislú osobu z hľadiska dane z príjmov a DPH, aké sú kontrolované transakcie a ako ich správne zdaniť. Dozviete sa tiež o povinnostiach príjemcu z hľadiska úpravy základu dane a nepeňažného príjmu, vedení transferovej dokumentácie, ako aj o daňových aspektoch vybraných transakcií, ako sú pôžičky, nájom a predaj. Lektorom je daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vám zodpovie na webinári všetky vaše otázky na túto tému.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zásoby a ich účtovanie spôsobom A aj B v roku 2024

Potrebujete zlepšiť svoje znalosti o účtovaní zásob? Pozor na najnovšie zmeny. Zavedená bola nová kategória zásob, mení sa metóda ocenenia, ako aj pravidlá pre opravné položky a inventarizáciu. Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás naučíme presne definovať zásoby a ich kategórie, správne vykonať inventarizáciu, oceniť zásoby či vytvoriť opravné položky k nim. Na príkladoch si ukážeme, ako zásoby účtovať spôsobom A a B. Vďaka webináru navyše zvládnete samostatne riešiť manká, škody, likvidácie a aj krádež zásob.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v dôchodkoch zo sociálneho poistenia od 1. 1. 2024 a od 15. 5. 2024

Od roku 2024 dochádza k valorizácii dôchodkov a k prerušeniu povinného poistenia zamestnanca a SZČO v období, v ktorom poberá materské. Významná zmena nastala aj v krátení dôchodkov. Ovplyvní všetkých poistencov, ktorí požiadajú o predčasný starobný dôchodok po 14. máji 2024. Ak hľadáte overený výklad aktuálnych pravidiel, potom si nenechajte ujsť náš webinár s RNDr. Janou Motyčkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Dochádzka a formy vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením v roku 2024

Hľadáte riešenia, ako žiakom so zdravotným znevýhodnením uľahčiť dochádzku a prispôsobiť im formy vzdelávania? Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., nájdete nielen prehľad o možnostiach pre školy, ale aj príklady z praxe, ako úspešne zvládať rôzne situácie v súvislosti so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Dozviete sa viac o oslobodení od dochádzky a individuálnom vzdelávaní, vzdelávaní v skrátenom rozsahu, dištančnom vzdelávaní a prerušení dochádzky, oslobodení od vyučovania a zmene formy vzdelávania, rozhodovacích procesoch riaditeľa školy a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nové pravidlá pre vydávanie záväzných stanovísk orgánom územného plánovania od 1. 6. 2024

Ste stavebník alebo orgán územného plánovania? Pozor na novú úpravu vydávania záväzných stanovísk o súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktorú od 1. júna 2024 zavádza novela č. 46/2024 Z. z. Ako má po novom postupovať orgán územného plánovania a čo musí splniť stavebník, vám poskytne na našom webinári Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Žiadosti o sociálne služby a finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov v roku 2024

Hľadáte overený návod, ako požiadať o sociálne služby a finančný príspevok pre váš neverejný sektor? Prihláste sa na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby. Dozviete sa, ako správne podať žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce.
Ak ste obec a hľadáte overený návod, ako správne zabezpečiť sociálne služby a finančný príspevok neverejným poskytovateľom, tiež vás pozývame na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant