Novinky

Zobrazenie:
Zoradiť:

Dane a účtovníctvo 6/2023

V šiestom čísle DaÚ ostávame pri téme daňových priznaní, hoci ich hlavná sezóna skončila už v marci. Právnickým osobám prinášame návod, ako si opraviť chybu v podanom priznaní. Fyzickým poradíme, ako si správne vyrovnajú daňovú povinnosť, ak mali príjmy zo zahraničia a využívajú možnosť odloženého podania. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude iste zaujímavý komentár k aktuálnym pravidlám zdaňovania plnení, ktoré prijali od „držiteľov“.

EAN kód:
8584113065948
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,38 € s DPH 16,15 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2023

Vedeli ste, že od 1. 7. 2023 nastáva zmena registračného poplatku, kde sa výpočet zakladá na novo zavedenom ekologickom koeficiente? A že registračný poplatok tak od 1. 7. 2023 nadobúda podobu „ekologickej dane“? Aktuálne vydanie Vám dopodrobna priblíži túto tému. Viac informácií získate i k téme trestná zodpovednosť právnických osôb, kde nahliadneme do interných pomerov slovenského právneho poriadku, čo do rozsahu dôvodov zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb ako aj čo do rozsahu jej zn. implementácie a následných novelizácií.
Viac zaujímavých prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065962
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € s DPH 14,85 € bez DPH

+ -

Judikatúra k bezdôvodnému obohateniu – všeobecná časť (ONLINE verzia)

Výber obsahuje 86 rozhodnutí súdov k inštitútu bezdôvodného obohatenia, ktorým je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Tento inštitút je upravený v Občianskom zákonníku.

Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
S-EPI

35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2023

Hlavnou témou čísla je príspevok Pripravujeme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde nájdete nielen základnú charakteristiku dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale aj odporúčané obsahové náležitosti, práva, povinnosti a nároky zmluvných strán a tiež najčastejšie chyby pri ich príprave. Ďalšími témami, ktoré by vás mohli zaujímať, sú Povinnosti podľa Zákona o mediálnych službách a Spracúvanie osobných údajov pri dôležitých osobných prekážkach v práci.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065955
Rok vydania:
2023
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

21,55 € s DPH 17,96 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2023

Piate vydanie PAM prináša informácie k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – sezónne práce. Keďže sa novelizoval Zákonník práce k 1. 1. 2023, prinášame podrobnejšie informácie. Zmena nastala i novelou zákona o hmotnej núdzi. Prinášame prehľad zmien s účinnosťou od 1. 4. 2023 ale aj väčšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2024. Diskutovanou témou sú aj príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok a za prácu v noci, ktorú priblížime v uvedenom vydaní.

EAN kód:
8584113065931
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 26. 5. 2023 (Úplné znenia zákonov 16/2023).

EAN kód:
8584113065979
Rok vydania:
2023
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

DNA Lídra 2023

Pozývame vás na 5. ročník podujatia DNA Lídra 2023, ktoré je nevšedným spojením biznisu a kultúry. Môžete sa tešiť na príbehy 8 úspešných lídrov z oblasti biznisu, športu a kultúry. Zažijete deň plný inšpirácie, networkingu a nových podnetov pre vás biznis.

Miesto konania:
Žilina – Mestské divadlo v Žiline
Dátum konania:
23. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

114 € s DPH 95 € bez DPH

Vyberte variant

Informácie o účtoch pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Pripravili sme pre vás Účtovné súvzťažnosti 2023 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín. Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva.

EAN kód:
9788081861376
Rok vydania:
2023
Počet strán:
1268
Formát:
PDF - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Hvojníková, Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

23,94 € s DPH 19,95 € bez DPH

+ -

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne

Zažite život bežnej firmy z pohľadu DPH a DzP v netradičnom šate. Pozývame vás na 2-dňové zážitkové školenie do najznámejších kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Čakajú vás dva dni prednášok s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým, v rámci ktorých do detailu nazriete na každodennú daňovú prax. Po odbornej časti si môžete dopriať komfort a zážitky na jednom mieste. Ako je už tradíciou, aj na tomto pobytovom školení vás čaká celý rad atraktívnych možností, ako stráviť voľný čas.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
SPA Aphrodite Rajecké Teplice ****
Dátum konania:
2. - 3. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

288 € s DPH 240 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov v roku 2023

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3. - 4. 7.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom si na príkladoch vysvetlíme, ako má tuzemská a zahraničná zdaniteľná osoba postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH. Dozviete sa, aké sankcie hrozia, čo následne robiť po oneskorenom podaní žiadosti o registráciu pre DPH, ako sa vypočítava obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, ako vyplniť mimoriadne daňové priznanie k DPH, ako aj odpovede na ďalšie časté otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Schválená novela školského zákona od 1. septembra výrazne ovplyvní aj oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví všetky dôležité zmeny pre materské, základné a stredné školy. Do pozornosti si dáme najmä nový koncept ŠVVP detí a žiakov a jeho vplyvy na vzdelávanie, zavedenie nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj ďalšie pravidlá a prístupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zodpovednosť za vady a škody v procese výstavby v roku 2023

Ste súčasťou prípravy či realizácie výstavby a narazili ste na vady či už v projektovej dokumentácii, alebo pri stavebných prácach? Kto nesie zodpovednosť za škodu a ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady? Čo hovorí legislatíva a naopak, ako rozhodli v jednotlivých prípadoch súdy na Slovensku, vám bližšie popíše advokát JUDr. Peter Kotvan. Poskytne vám konkrétne postupy a rovnako tak priestor riešiť individuálne situácie, na ktoré ste v praxi narazili.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Cash flow – prehľad peňažných tokov 2023

Zdá sa vám riadenie cash flow zložité? Logiku dozaista pochopíte na príkladoch Ing. Ondreja Baláža, ktorý vám pomôže pochopiť skutočné výhody cash flow pre vašu firmu. Na webinári sa naučíte monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. V úvode si osviežime pojmy príjem, výnos, výdavok aj náklad. Ozrejmíme si dôležité paragrafy týkajúce sa prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov a zhrnieme si, aké metódy na sledovanie peňažných tokov poznáme a kedy sa používajú.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na tohtoročné zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2023. Na webinári s Ing. Ondrejom Balážom detailne rozoberieme všetky závierkové účtovné prípady, ako je napr. doúčtovanie účtovných prípadov, precenenie majetku a záväzkov, opravné položky a ostatné. Zaoberať sa budeme tiež inventarizáciou majetku a zostavením súvahy a výkazu ziskov či strát. Chýbať nebudú postupy k častým závierkovým problémom ani prehľad o daňových zmenách od 1. januára 2024. Každý účastník navyše dostane vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023

Ako v roku 2023 správne účtovať a odpisovať dlhodobý majetok spoločnosti, vám vysvetlí Ing. Ondrej Baláž. Na webinári si osvojíte všetky súvisiace postupy, ako je obstaranie dlhodobého majetku, oceňovanie majetku, tvorba odpisového plánu, odpisovanie technického zhodnotenia, ako aj úplné vyradenie hmotného a nehmotného majetku. Ukážeme si jednotlivé odpisové metódy účtovných odpisov a povieme si, ktoré časté chyby firmy robia. V závere dňa vám tak výpočet účtovných ani daňových odpisov nebude robiť žiaden problém.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant