• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov

Úplné znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

EAN kód:
8584113065870
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,52 € s DPH 7,10 € bez DPH

+ -

Exekučný poriadok

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 14/2023).

EAN kód:
8584113065856
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,24 € s DPH 12,70 € bez DPH

+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 13/2023).

EAN kód:
8584113065849
Rok vydania:
2023
Počet strán:
112
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,48 € s DPH 12,90 € bez DPH

+ -

Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 2. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 12/2023).

EAN kód:
8584113065832
Rok vydania:
2023
Počet strán:
72
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

11,10 € s DPH 9,25 € bez DPH

+ -

Civilný mimosporový poriadok

Podľa právneho stavu k 28. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 11/2023).

EAN kód:
8584113065825
Rok vydania:
2023
Počet strán:
56
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,04 € s DPH 6,70 € bez DPH

+ -

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri

Podľa právneho stavu k 13. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 10/2023).

EAN kód:
8584113065771
Rok vydania:
2023
Počet strán:
240
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

28,26 € s DPH 23,55 € bez DPH

+ -

Zákon o rodine, Autorský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 9/2023).

EAN kód:
8584113065764
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,44 € s DPH 11,20 € bez DPH

+ -

Ústava Slovenskej republiky, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 8/2023).

EAN kód:
8584113065757
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,14 € s DPH 15,95 € bez DPH

+ -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 8. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 7/2023).

EAN kód:
8584113065740
Rok vydania:
2023
Počet strán:
408
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

47,46 € s DPH 39,55 € bez DPH

+ -

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 7. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 6/2023).

EAN kód:
8584113065733
Rok vydania:
2023
Počet strán:
120
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,58 € s DPH 12,15 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 5/2023).

EAN kód:
8584113065719
Rok vydania:
2023
Počet strán:
384
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

44,76 € 31,32 € s DPH 37,30 € 26,10 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Podľa právneho stavu k 29. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 4/2023).

EAN kód:
8584113065702
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,64 € s DPH 7,20 € bez DPH

+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

EAN kód:
8584113065696
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,94 € s DPH 17,45 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 2/2023).

EAN kód:
8584113065641
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,64 € s DPH 7,20 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 4. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 1/2023).

EAN kód:
8584113065634
Rok vydania:
2023
Počet strán:
440
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

51,12 € s DPH 42,60 € bez DPH

+ -

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Podľa právneho stavu k 9. 12. 2022 (Úplné znenia zákonov 39/2022).

EAN kód:
8584113065627
Rok vydania:
2022
Počet strán:
248
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,48 € 19,50 € s DPH 20,40 € 16,25 € bez DPH

+ -

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 38/2022).

EAN kód:
8584113065580
Rok vydania:
2022
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

10,62 € 8,46 € s DPH 8,85 € 7,05 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 28. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 37/2022).

EAN kód:
8584113065573
Rok vydania:
2022
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,80 € 11,04 € s DPH 11,50 € 9,20 € bez DPH

+ -

Zákon o štátnej službe (2022)

Podľa právneho stavu k 15. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 33/2022).

EAN kód:
8584113065511
Rok vydania:
2022
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

11,40 € 9,12 € s DPH 9,50 € 7,60 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 31. 10. 2022 (Úplné znenia zákonov 31/2022).

EAN kód:
8584113065474
Rok vydania:
2022
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,08 € 12,84 € s DPH 13,40 € 10,70 € bez DPH

+ -

Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe

Podľa právneho stavu k 10. 8. 2022 (Úplné znenia zákonov 29/2022).

EAN kód:
8584113065337
Rok vydania:
2022
Počet strán:
88
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

9,78 € 8,76 € s DPH 8,15 € 7,30 € bez DPH

+ -
Stránky: