• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov

Úplné znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa právneho stavu k 9. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 3/2024).

ISBN:
858-41-1306-638-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,72 € s DPH 15,60 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 2/2024).

ISBN:
858-41-1306-637-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,12 € s DPH 12,60 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 1/2024).

ISBN:
858-41-1306-636-5
Rok vydania:
2024
Počet strán:
480
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

38,46 € 26,94 € s DPH 32,05 € 22,45 € bez DPH

+ -

Zákon o odpadoch

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 28/2023).

EAN kód:
8584113066334
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18 € s DPH 15 € bez DPH

+ -

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 26/2023).

EAN kód:
8584113066310
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

3,90 € s DPH 3,25 € bez DPH

+ -

Zákon o cestnej doprave

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 25/2023).

EAN kód:
8584113066303
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,24 € s DPH 10,20 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 25. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 24/2023).

EAN kód:
8584113066280
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,86 € s DPH 16,55 € bez DPH

+ -

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Podľa právneho stavu k 30. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 23/2023).

EAN kód:
8584113066150
Rok vydania:
2023
Počet strán:
312
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

29,94 € s DPH 24,95 € bez DPH

+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 25. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 22/2023).

EAN kód:
8584113066136
Rok vydania:
2023
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,28 € s DPH 14,40 € bez DPH

+ -

Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 19/2023).

EAN kód:
8584113066051
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,06 € s DPH 10,05 € bez DPH

+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 28. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 18/2023).

EAN kód:
8584113066044
Rok vydania:
2023
Počet strán:
256
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

25,02 € s DPH 20,85 € bez DPH

+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

EAN kód:
8584113065870
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,52 € s DPH 7,10 € bez DPH

+ -

Exekučný poriadok

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 14/2023).

EAN kód:
8584113065856
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,24 € s DPH 12,70 € bez DPH

+ -

Civilný mimosporový poriadok

Podľa právneho stavu k 28. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 11/2023).

EAN kód:
8584113065825
Rok vydania:
2023
Počet strán:
56
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,04 € s DPH 6,70 € bez DPH

+ -

Zákon o rodine, Autorský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 9/2023).

EAN kód:
8584113065764
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,44 € s DPH 11,20 € bez DPH

+ -

Ústava Slovenskej republiky, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 8/2023).

EAN kód:
8584113065757
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,14 € s DPH 15,95 € bez DPH

+ -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 8. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 7/2023).

EAN kód:
8584113065740
Rok vydania:
2023
Počet strán:
408
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

47,46 € s DPH 39,55 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 5/2023).

EAN kód:
8584113065719
Rok vydania:
2023
Počet strán:
384
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

44,76 € 31,32 € s DPH 37,30 € 26,10 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Podľa právneho stavu k 29. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 4/2023).

EAN kód:
8584113065702
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,64 € s DPH 7,20 € bez DPH

+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

EAN kód:
8584113065696
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,94 € s DPH 17,45 € bez DPH

+ -

Zákon o priestupkoch (2022)

Podľa právneho stavu k 13. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 26/2022).

EAN kód:
8584113065283
Rok vydania:
2022
Počet strán:
32
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,04 € 6,42 € s DPH 6,70 € 5,35 € bez DPH

+ -
Stránky: