• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Novinka

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2024 (Úplné znenia zákonov 22/2024).

Cena s DPH
13,38 €
Cena bez DPH
11,15 €
ISBN
858-41-1306-681-5
Rok vydania
2024
Počet strán
80
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2024 (Úplné znenia zákonov 22/2024).

Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Po zmene zákonom č. 118/2024 Z. z.:

  • Finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami vyšších územných celkov prerokúva Ministerstvo Financií so združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov.
  • Ministerstvo Financií najneskôr do 30 dní od schválenia limitu verejných výdavkov oznamuje združeniam obcí a zástupcom vyšších územných celkov limit verejných výdavkov pre obce a vyššie územné celky.

Po zmene zákonom č. 142/2024 Z. z.:

  • Príprava a realizácia strategickej investície podlieha osobitnému spôsobu vypracovávania a zverejňovania štúdií uskutočniteľnosti, a to tak, ako to určí vláda.

 

Úplné znenie zákona
č. 583/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Po zmene zákonom č. 118/2024 Z. z.:

  • Na rozpočet obce, rozpočet vyššieho územného celku a rozpočty nimi zriadených organizácií a založených právnických osôb sa nevzťahujú ustanovenia vo vzťahu k limitu verejných výdavkov.