Úplné znenia zákonov - Pracovné právo a Právo sociálneho zabezpečenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

240,19 € s DPH 200,16 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o ochrane pred požiarmi

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 5/2024).

ISBN:
858-41-1306-642-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

10,50 € s DPH 8,75 € bez DPH

+ -

Zákonník práce, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 16. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 4/2024).

ISBN:
858-41-1306-641-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
128
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € s DPH 14,85 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 25. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 24/2023).

EAN kód:
8584113066280
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,86 € s DPH 16,55 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku

Podľa právneho stavu k 27. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 20/2023).

EAN kód:
8584113066068
Rok vydania:
2023
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

32,70 € s DPH 27,25 € bez DPH

+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

EAN kód:
8584113065870
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,52 € s DPH 7,10 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 5/2023).

EAN kód:
8584113065719
Rok vydania:
2023
Počet strán:
384
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

44,76 € 31,32 € s DPH 37,30 € 26,10 € bez DPH

+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

EAN kód:
8584113065696
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,94 € s DPH 17,45 € bez DPH

+ -

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Podľa právneho stavu k 9. 12. 2022 (Úplné znenia zákonov 39/2022).

EAN kód:
8584113065627
Rok vydania:
2022
Počet strán:
248
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,48 € 19,50 € s DPH 20,40 € 16,25 € bez DPH

+ -

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 38/2022).

EAN kód:
8584113065580
Rok vydania:
2022
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

10,62 € 8,46 € s DPH 8,85 € 7,05 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 28. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 37/2022).

EAN kód:
8584113065573
Rok vydania:
2022
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,80 € 11,04 € s DPH 11,50 € 9,20 € bez DPH

+ -

Zákon o štátnej službe (2022)

Podľa právneho stavu k 15. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 33/2022).

EAN kód:
8584113065511
Rok vydania:
2022
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

11,40 € 9,12 € s DPH 9,50 € 7,60 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 31. 10. 2022 (Úplné znenia zákonov 31/2022).

EAN kód:
8584113065474
Rok vydania:
2022
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,08 € 12,84 € s DPH 13,40 € 10,70 € bez DPH

+ -