Úplné znenia zákonov - Pracovné právo a Právo sociálneho zabezpečenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264,21 € s DPH 220,18 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 16/2024).

ISBN:
858-41-1306-672-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
296
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

31,08 € s DPH 25,90 € bez DPH

+ -

Zákon o štátnej službe

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

ISBN:
858-41-1306-671-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
112
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,90 € s DPH 13,25 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 28. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 13/2024).

ISBN:
858-41-1306-668-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
408
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

38,88 € s DPH 32,40 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane pred požiarmi

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 5/2024).

ISBN:
858-41-1306-642-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

10,50 € s DPH 8,75 € bez DPH

+ -

Zákonník práce, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 16. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 4/2024).

ISBN:
858-41-1306-641-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
128
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € 12,48 € s DPH 14,85 € 10,40 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 25. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 24/2023).

EAN kód:
8584113066280
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,86 € s DPH 16,55 € bez DPH

+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

EAN kód:
8584113065870
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,52 € s DPH 7,10 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 5/2023).

EAN kód:
8584113065719
Rok vydania:
2023
Počet strán:
384
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

44,76 € 31,32 € s DPH 37,30 € 26,10 € bez DPH

+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

EAN kód:
8584113065696
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,94 € s DPH 17,45 € bez DPH

+ -