Zákon o štátnej službe

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

Cena s DPH
15,90 €
Cena bez DPH
13,25 €
ISBN
858-41-1306-671-6
Rok vydania
2024
Počet strán
112
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o štátnej službe

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe

Po zmene zákonom č. 99/2024 Z. z.:

  • V súvislosti so zmenami v právnej úprave centrálneho informačného systému a novými službami a funkcionalitami, ktoré bude systém poskytovať, sa v zákone o štátnej službe mení a dopĺňa úprava dotknutých základných pojmov, systemizácie štátnozamestnaneckých miest, podmienok prijatia do štátnej služby a obsadzovania štátnozamestnaneckých miest vrátane výberového konania. Súčasťou zmien v zákone o štátnej službe je vypustenie úpravy centrálneho informačného systému, ako aj úpravy hromadného výberového konania.