Zákon o ochrane pred požiarmi

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 5/2024).

Cena s DPH
10,50 €
Cena bez DPH
8,75 €
ISBN
858-41-1306-642-6
Rok vydania
2024
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o ochrane pred požiarmi

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 5/2024).

Úplné znenie zákona
č. 314/2001 Z. z.
O OCHRANE PRED POŽIARMI

Po zmene zákonom č. 205/2023 Z. z.:

  • V zákone dochádza k legislatívno-technickým úpravám, ktoré sú vyvolané zmenou v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy. (Od apríla 2024 platí zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe)
  • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v procese umiestnenia technologického zariadenia v dokumentácii a v skutočnom zhotovení stavby.
  • Dôležitosť vydania stanoviska ku posúdeniu dokumentov pri zmenách k povoleniu predčasného užívania stavby a ku kolaudácii stavby.