Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 29. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

Cena s DPH
14,10 €
Cena bez DPH
11,75 €
ISBN
858-41-1306-669-3
Rok vydania
2024
Počet strán
88
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 29. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

Úplné znenie zákona
č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva

Po zmene zákonom č. 94/2024 Z. z.:

  • Ustanovuje sa vytvorenie informačného systému Register kandidátov a kandidátnych listín.
  • Zákon ustanovuje zároveň rozsah zapisovaných údajov, pričom odlišný rozsah údajov opäť platí pre kandidátov na prezidenta SR, návrhy ktorých prijíma a preskúmava predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebnom okrsku bude podpísaná, odsúhlasená volebnou komisiou vyššieho stupňa a zverejnená.
  • Rozsah údajov o kandidátoch uvádzaných na kandidátnych listinách sa mení tak, že údaj o dátume narodenia sa nahrádza údajom rodné číslo.