Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 19. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 6/2024).

Cena s DPH
12,24 €
Cena bez DPH
10,20 €
ISBN
858-41-1306-644-0
Rok vydania
2024
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 19. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 6/2024).

Zákon
č. 146/2023 Z. z.
O OCHRANE OVZDUŠIA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Po zmene zákonom č. 272/2023 Z. z.:

  • Cieľom zákona je zosúladiť osobitné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch.