Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o reklame

Novinka

Podľa právneho stavu k 20. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 19/2024).

Cena s DPH
12,30 €
Cena bez DPH
10,25 €
ISBN
858-41-1306-677-8
Rok vydania
2024
Počet strán
72
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o reklame

Podľa právneho stavu k 20. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 19/2024).

Úplné znenie zákona
č. 108/2024 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa

Nový zákon:

  • Všeobecná právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá nahradí zákony ako zákon č. 250/2007 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a zákon č. 299/2019 Z. z.
  • Úzke prepojenie na Občiansky zákonník.
  • Najvýznamnejšie zmeny: predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní; zvýšenie ochrany pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi; zlepšenie ochrany v online prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami.
  • Stanovenie rozšírenia informačných povinností – informácia o popredajnom servise, kontakt na obchodníka, na ktorých bude spotrebiteľovi k dispozícii...
  • Zavedenie mechanizmu tzv. druhej šance – upustenie od pokuty, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov.
  • Sadzby pokút sú určené aj percentuálnym podielom z obratu obchodníka. Zavedenie nového typu sankcie (pre e-shopy).

Úplné znenie zákona
č. 147/2001 Z. z.
o reklame 

Po zmene zákonom č. 108/2024 Z. z.:

  • Terminologické zosúladenie zákona so zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  • Medzi všeobecné požiadavky na reklamu sa dopĺňa požiadavka uviesť jednotkovú cenu tovaru, ak to vyžaduje osobitný predpis.
  • Revidujú sa sankčné ustanovenia tak, aby ukladané pokuty boli skutočne účinné, spravodlivé a odradzujúce, čo sa má zabezpečiť tým, že sa horná hranica sadzby pokuty vymedzuje v nadväznosti na obrat povinnej osoby. Súčasne sa vyčísľujú presné sadzby pokút pre prípady, ak obrat dohliadanej osoby nie je možné zistiť, nemala žiadny obrat alebo je nižší ako dolná hranica sadzieb pokút ustanovených s ohľadom na obrat.
  • Z transpozičnej prílohy sa vypúšťajú smernice EÚ, ktoré už nie sú účinné a do transpozičnej prílohy sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame.