EPI Príklady z praxe

Online verzia

Obsahujú odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe z oblasti daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod. určené širokej verejnosti. 

Cena s DPH
120 €
Cena bez DPH
100 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

EPI Príklady z praxe

Obsahujú odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe z oblasti daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod. určené širokej verejnosti. 

Obsah produktu

  • viac ako 5 000 príkladov z praxe spracovaných vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • denná aktualizácia otázok a odpovedí
  • možnosť vyhľadávania otázok a odpovedí podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu EPI Príklady z praxe získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu EPI Príklady z praxe