Ochrana osobnosti a medicínske právo

Výpredaj -40%

Ochrana osobnosti a medicínske právo - poznajte svoje postavenie a  práva pacienta!

Ušetríte
40% = 5,52 €
Cena s DPH
13,90 € 8,38 €
Cena bez DPH
12,64 € 7,62 €
ISBN
978-80-89447-58-9
EAN kód
9,788089448
Rok vydania
2011
Počet strán
288
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Vydanie
Prvé
Autor
Ivan Humeník

Ochrana osobnosti a medicínske právo

Ochrana osobnosti a medicínske právo - poznajte svoje postavenie a  práva pacienta!
Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým, že každý medicínsky zákrok vo svojej podstate zasahuje do jej psychickej a fyzickej integrity.


Autor v predkladanej publikácii ponúka civilistický prístup k uchopeniu problematiky postavenia pacienta a ochrany jeho osobnostných práv v medicínskych činnostiach. Obsahom práce nie sú len teoretické úvahy o právnej úprave vybraných výkonov (transplantácie, sterilizácia, interrupcia, biomedicínsky výskum, asistovaná reprodukcia) ale predovšetkým praktický rozmer správneho postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Autor sa podrobne venuje problematike informovaného súhlasu, poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bez súhlasu, mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, právnym aspektom povinnosti postupovať lege artis a následkom porušenia tejto povinnosti.

Predkladané dielo nie je iba právnym pojednaním, ale vo výraznej miere pracuje s odbornými zdrojmi z oblasti bioetiky a právnej filozofie. Autor v práci vychádzal z množstva domácej a zahraničnej literatúry, ako aj z rozhodovacej činnosti slovenských a českých súdov a z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.


Kniha si vzhľadom na svoje interdisciplinárne zameranie nájde miesto v knižniciach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, advokátov, študentov práva/medicíny a môže byť vhodnou pomôckou pri rozhodovaní súdov v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.