Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak.

Forma produktu
E-learning
Dĺžka
3 hod.
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Krempaská
Bez DPH S DPH
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Počet účastníkov 1 až 10 4,58 € 5,50 €
+ -
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Počet účastníkov 11-30 4,17 € 5,00 €
+ -
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Počet účastníkov 31-50 3,75 € 4,50 €
+ -
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Počet účastníkov 51-100 3,33 € 4,00 €
+ -
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Počet účastníkov 101-300 3,08 € 3,70 €
+ -
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Počet účastníkov 301 a viac 2,83 € 3,40 €
+ -

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak.

Zabezpečte svojim zamestnancom povinné školenie BOZP prostredníctvom modernej online formy vzdelávania, ktorá vám ušetrí čas aj a náklady. Obsahom kurzu je výklad základných povinností pre zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, zostavený v jednoduchej a prehľadnej podobe s možnosťou kedykoľvek ho prerušiť a vrátiť sa k výučbe.

Po úspešnom zvládnutí kapitol a absolvovaní záverečného overovania vedomostí vo forme testu, bude každému účastníkovi vystavený platný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom BOZP, ktorým sa môžete preukázať v prípade potreby kontrolným orgánom preukázať Národnému inšpektorátu práce.

Čo obsahuje e-learning

  • e-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou BOZP
  • online záverečné overovanie vedomostí formou testu
  • platný doklad o absolvovaní kurzu kurzu BOZP, ktorým sa v prípade potreby môžete preukázať Národnému inšpektorátu práce
  • neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu


Cena je uvedená za jedného účastníka.