CSP - Rekodifikácia

Novinka

Rekodifikácia civilného procesného práva priniesla výrazné zmeny v praktickej aplikácii práva v súdnom konaní. Dňa 1. júla 2017 uplynie rok od nadobudnutia účinnosti troch nových civilných ...

Cena s DPH
120,00 €
Cena bez DPH
100,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

CSP - Rekodifikácia

Rekodifikácia civilného procesného práva priniesla výrazné zmeny v praktickej aplikácii práva v súdnom konaní. Dňa 1. júla 2017 uplynie rok od nadobudnutia účinnosti troch nových civilných procesných kódexov - Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku ktoré nahradili Občiansky súdny poriadok.
Prinášame Vám užitočné pomôcky k tejto výraznej legislatívnej zmene vo forme odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov, prevodovej tabuľky, ktorá uvádza obsahovo porovnateľné ustanovenia zrušeného OSP a nového Civilného sporového poriadku a súboru 18 videoškolení, čo je spolu až 792 minút praktického výkladu k aplikácii CSP od skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza.

Produkt obsahuje:


 • Odborné články – 100 článkov tematicky venovaných CSP, CMP a SSP, priebežne budú zaraďované ďalšie.
 • Vzory právnych podaní – viac ako 200 vzorov podľa nových predpisov
 • Rozhodnutia súdov – takmer 300 spracovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a krajských súdov z oblasti civilného procesného práva
 • Prevodová tabuľka – porovnanie obsahovo súvisiacich ustanovení OSP a CSP
 • Videoškolenia – 18 praktických videoškolení (spolu až 792 minút) praktického výkladu inštitútov CSP od skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza. Videá obsahujú sprievodný text pre rýchlu orientáciu. Prílohou každého videoškolenia je aj textová časť prednášanej témy.

 • Časový prístup

  Ročný online prístup do produktu CSP - Rekodifikácia získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.
  Produkt sa nachádza na stránke www.epi.sk v časti Produkty > CSP

  Vstup do online produktu CSP Rekodifikácia