CSP - Rekodifikácia

Online verzia

Rekodifikácia civilného procesného práva priniesla výrazné zmeny v praktickej aplikácii práva v súdnom konaní. Dňa 1. júla 2017 uplynie rok od nadobudnutia účinnosti troch nových civilných procesných kódexov - Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku ktoré nahradili Občiansky súdny poriadok.


Prinášame Vám užitočné pomôcky k tejto výraznej legislatívnej zmene vo forme odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov, prevodovej tabuľky, ktorá uvádza obsahovo porovnateľné ustanovenia zrušeného OSP a nového Civilného sporového poriadku a súboru videoškolení, ktorý ponúka praktický výklad k aplikácii CSP od skúseného advokáta JUDr. ...

Cena s DPH
120 €
Cena bez DPH
100 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

CSP - Rekodifikácia

Rekodifikácia civilného procesného práva priniesla výrazné zmeny v praktickej aplikácii práva v súdnom konaní. Dňa 1. júla 2017 uplynie rok od nadobudnutia účinnosti troch nových civilných procesných kódexov - Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku ktoré nahradili Občiansky súdny poriadok.


Prinášame Vám užitočné pomôcky k tejto výraznej legislatívnej zmene vo forme odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov, prevodovej tabuľky, ktorá uvádza obsahovo porovnateľné ustanovenia zrušeného OSP a nového Civilného sporového poriadku a súboru videoškolení, ktorý ponúka praktický výklad k aplikácii CSP od skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza.

Modul obsahuje:


 • Odborné články – 100 článkov tematicky venovaných CSP, CMP a SSP, priebežne budú zaraďované ďalšie.
 • Vzory právnych podaní – viac ako 200 vzorov podľa nových predpisov
 • Rozhodnutia súdov – viac ako 380 spracovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a krajských súdov z oblasti civilného procesného práva
 • Prevodová tabuľka – porovnanie obsahovo súvisiacich ustanovení OSP a CSP
 • Videoškolenia – praktické videoškolenia od skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza. Videá obsahujú sprievodný text pre rýchlu orientáciu. Prílohou každého videoškolenia je aj textová časť prednášanej témy.


 • Časový prístup

  Ročný online prístup do produktu CSP - Rekodifikácia získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.
  Produkt sa nachádza na stránke www.epi.sk v časti Moduly > CSP

  Vstup do online produktu CSP Rekodifikácia