Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2021

Po necelom roku sme tu opäť pre vás, aby sme vám poskytli priestor, kde jednak načerpáte potrebné znalosti z daňovej problematiky a zároveň si oddýchnete v jednom z najpopulárnejších hotelov pri Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať online, a preto si program môžete vypočuť i doma na obrazovkách.
Lektormi v poradí už VII. ročníka konferencie je opäť zohrané lektorské duo Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy, ktoré si „posvieti“ na tohtoročné legislatívne novinky, ako aj ďalšie aktuálne horúce témy z daňovej praxe.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania
31. 5. – 2. 6. 2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
<b> Varianty vstupeniek pre účastníkov s ubytovaním</b> (ubytovanie nie je zahrnuté v cene) Varianty vstupeniek len pre ubytovaných hostí 0,00 € 0,00 €
Štrbské Pleso 31. 5 – 2. 6. 2021 s plnou penziou 320,00 € 384,00 €
+ -
Štrbské Pleso 31. 5. – 1. 6. 2021 s plnou penziou 220,00 € 264,00 €
+ -
Štrbské Pleso 1. 6. – 2. 6. 2021 s plnou penziou 220,00 € 264,00 €
+ -
<b>Varianty vstupeniek pre účastníkov bez ubytovania</b> Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania 0,00 € 0,00 €
Štrbské Pleso 31. 5. – 2. 6. 2021 bez ubytovania 305,00 € 366,00 €
+ -
Štrbské Pleso 31. 5. 2021 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
+ -
Štrbské Pleso 1. 6. 2021 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
+ -
Štrbské Pleso 2. 6. 2021 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
+ -
<b>Varianty vstupeniek pre účastníkov online prenosu</b> Varianty vstupeniek pre účastníkov online prenosu 0,00 € 0,00 €
Online prenos 31. 5. – 2. 6. 2021 živý online prenos z konferencie 210,00 € 252,00 €
+ -

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2021

Po necelom roku sme tu opäť pre vás, aby sme vám poskytli priestor, kde jednak načerpáte potrebné znalosti z daňovej problematiky a zároveň si oddýchnete v jednom z najpopulárnejších hotelov pri Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať online, a preto si program môžete vypočuť i doma na obrazovkách.
Lektormi v poradí už VII. ročníka konferencie je opäť zohrané lektorské duo Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy, ktoré si „posvieti“ na tohtoročné legislatívne novinky, ako aj ďalšie aktuálne horúce témy z daňovej praxe.

KoronaSafe

Hygienické opatrenia

Podujatie bude prebiehať pri dodržaní všetkých platných hygienických opatrení pre dané obdobie (povinné rúška, meranie teploty pri vstupe do priestorov, priebeh registrácie a sedenie s náležitým odstupom, dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch).

Kapacita a možnosti fyzickej účasti

Aktuálna situácia umožňuje, aby sa v hotelovej sále zúčastnilo 45 osôb fyzicky. Tento počet sa môže meniť v závislosti od stanovísk Úradu verejného zdravotníctva SR.

Testovanie

Pri fyzickej účasti je nevyhnutné disponovať platným COVID testom, nie starším ako 12 hodín. Pokiaľ ste toto ochorenie prekonali, resp. ste zaočkovaný, ste povinný sa preukázať náležitým potvrdením. V prípade potreby, bude možné absolvovať bezplatný antigénový test na COVID-19 pri registrácii priamo v hoteli.

Catering:

Plná penzia (raňajky, obedy, večere) počas pobytu v hoteli bude servírovaná formou Room service v čase od 7:00 do 20:00.

Wellness centrum

Bazény je možné využiť v obmedzenom režime s povinnou rezerváciou vopred a maximálnym počtom osôb 6. Saunový svet je momentálne zatvorený.

Tip pre vás

Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou.Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

Povedali o nás

 • „Spojenie odbornej konferencie a relaxu vo výbornom prostredí je vždy prínosné pre účastníka.“
 • „Všetci spíkri boli super, maximálna spokojnosť.“
 • „Ústretovosť, vysokoprofesionálny prístup.“
 • „Výborná konferencie, max. spokojná.“
 • „Konferencia splnila očakávania, spojenie s wellnesshotelom je výborná kombinácia.“
 • „Ráda k vám jezdím na školení, vyhovuje mi, že je to vše v kostce. Určite zase ráda přijedu. Veliká poklona jak organizátorum, tak prednášejícím.“
 • „Úplná spokojnosť.“

*Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká

 • Prierez najproblematickejšími zákutiami daní a účtovníctva
 • Program vedený renomovanými daňovými poradcami
 • Odborné poradenstvo s prednášajúcimi konferencie
 • Relax v jednom z najpopulárnejších hotelov v Tatrách

Prednášajúci

 • Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.
 • Soňa Ugróczy,Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Program konferencie

1. deň (31. 5. 2021, 9:30 hod. – 15:30 hod.)

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Chyby pri registrácii DPH (povinnosť registrácie pri predaji stavebných pozemkov, kto sa musí/môže registrovať, obrat pre účely registrácie)
 • Ako správne fakturovať poskytnuté služby v tuzemsku a do zahraničia, kedy vzniká povinnosť samozdanenia z prijatých služieb (odporúčaný postup pre určenie miesta dodania služieb; ktoré služby sa vzťahujú na nehnuteľnosť a ktoré nie; čo v prípade prijatej služby zo zahraničia, na ktorej je nesprávny režim DPH, chybné údaje; príklady na fakturáciu služieb a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti (pri prevode nehnuteľnosti, deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; refakturácia prepravných služieb, dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru)
 • Vybrané príklady na odpočítanie dane (vznik práva na odpočet DPH v príkladoch – auto používané zamestnancom; odpočet počas pozastavenia živnosti; reklama; služby na základe faktúr dodané slovenským dodávateľom bez príloh; odpočet DPH z plnení na účely zamestnancov; oprava prenajímaného bytu a DPH; v ktorom zdaňovacom období uplatniť odpočet DPH)
 • Opravy základu dane – zľava na nájomné z titulu dotácie, skonto na tovar z EÚ
 • Uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory a ich vykazovanie v priznaní, KV, predaj respirátorov v roku 2021
 • Daňový dosah BREXITu na DPH – režim tovaru, služieb z pohľadu slovenského platiteľa dane
 • Obchodovanie s tovarom v EÚ – preukazovanie oslobodenia pri dodaní tovaru, preukazovanie oslobodenia pri vývoze tovaru
 • Zmeny v tlačive daňového priznania DPH od 1. 1. 2021 (vykazovanie trojstranného obchodu po novom, prijaté služby z EÚ a tretích krajín, nové riadky na opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)
 • DISKUSIA

 

2. deň (31. 5. 2021, 9:30 hod. – 15:30 hod.)

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

Daňové novinky v oblasti DPH a dane z príjmov a ich uplatnenie s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu

Zmeny v zákone o DPH od 1. 7. 2021 (Ing. Soňa Ugróczy)

 • Zásielkový predaj tovaru podľa nových pravidiel (zadefinovanie predaja tovaru na diaľku na území EÚ)
 • Miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku v zákone o DPH
 • Nový limit na obrat pri predaji tovaru na diaľku v EÚ (dosiahnutie obratu už pri ročnej hodnote dodávok 10 000 eur, registračné povinnosti, lehoty na registráciu)
 • Povinnosti pre vstup do osobitnej schémy
 • Osobitné pravidlá týkajúce sa dodania tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ (digitálne platformy)
 • Osobitná úprava na predaj tovaru na diaľku a na určité domáce dodania tovaru so zameraním na slovenské zdaniteľné osoby
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru z tretích krajín v hodnote do 22 eur
 • Zmeny v mieste dodania služieb od 1. 7. 2021 pre konečných odberateľov v iných členských štátoch
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané inej ako zdaniteľnej osobe (One stop shop) (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prenájom dopravných prostriedkov, kultúrne služby, práce na hnuteľnom hmotnom majetku, sprostredkovanie tovaru, telekomunikačné služby)

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021 (Ing. Vladimír Ozimý)

 • Pravidlá mikrodaňovníka a vplyv právneho vzťahu spoločníka so svojou spoločnosťou na mikrodaňovníka
 • Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2021
 • uplatňovanie daňovej straty od 2021 a v DP za rok 2021 
 • Dotácie v roku 2021 
 • Zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2021 – nezdaniteľné časti, daňový bonus 
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzby dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby
 • Zdaňovanie dividendy v zahraničných spoločnostiach
 • Zmeny v oblasti odpisovania majetku v roku 2021 z daňového hľadiska 
 • Daňové výdavky spojené s testovaním a benefity zamestnancov v roku 2021 
 • Stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021 a daňové dosahy u zamestnávateľa a zamestnanca 

 

3. deň (2. 6. 2021, 8:30 hod. – 15:00 hod.)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Daňový výdavok

 • Rizikové daňové výdavky – zákon verzus metodika FR SR (napr. náhrada škody na cudzom majetku, budovy a preraďovanie medzi odpisovými skupinami, výhry a bezplatné odovzdanie...)
 • Riziká dvojitého zdanenia – účtovno-daňový princíp účtovania nedaňových výdavkov verzus zdaniteľný príjem
 • Odpis záväzkov a riziká dvojitého zdanenia (§ 17 ods. 19 ZDP verzus § 17 ods. 27 vo vzťahu k § 17 ods. 32 ZDP)
 • Preukázateľnosť daňového výdavku a riziká s tým spojené
 • Odpisovanie majetku – vybrané témy ako prerušenie (povinnosť verzus právo)

Automobil v podnikaní

 • Paušalizácia – daň z príjmov verzus DPH
 • Používanie MV zamestnancom – daň z príjmov verzus DPH
 • Obstaranie MV na lízing alebo na úver – porovnanie z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Postúpenie, odkúpenie alebo odobratie predmetu lízingu – vplyv na daň z príjmov a DPH

Spoločník a konateľ na pracovnej ceste 

Spoločník a konateľ – kontrolované transakcie so spoločnosťou 

 • Prenájom a výpožička spoločnosti
 • Predaj majetku 
 • Pôžičky 
 • Darovanie

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre účastníkov bez ubytovania:

 • Konferenčný balíček s prekvapením vo vnútri
 • Rozsiahle študijné materiályv tlačenej podobe
 • Občerstvenie (Formou obedov a coffee breakov s občerstvením.)
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk

Pre ubytovaných hostí:

 • Konferenčný balíček s prekvapením vo vnútri
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Občerstvenie (Hostia na 1 noc formou obedov. Ubytovaní hostia na 2 noci formou plnej penzie – raňajky, obedy, večere a nápoje)
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk
 • Neobmedzený vstup na bazén pre max 6 osôb

Pre online účasť:

 • Konferenčný balíček s prekvapením vo vnútri
 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Rozsiahle študijné materiályv online podobe na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie. Zároveň upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie majú nárok na 20 % zľavu vo Wellness Hotel PATRIA****

Cena po zľave je nasledovná:

 

Počet osôb

Ubytovanie na 2 noci
31. 5. – 2. 6. 2021

Ubytovanie na 1 noc
31. 5. – 1. 6. 2021 alebo 1. – 2. 6. 2021

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe

88 € s DPH/osoba

44 € s DPH/osoba

Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe

156 € s DPH/osoba

78 € s DPH/osoba

 

Pobyt s ubytovaním na 2 noci  zahŕňa:

 • Neobmedzený vstup na bazén pre max 6 osôb
 • Stravovanie: Formou plnej penzie (raňajky, obedy, večere)
 • Parkovanie

Ako rezervovať ubytovanie?

 • Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese recepcia@hotelpatria.sk alebo telefonicky +421 52 784 89 99.
 • Pri objednávaní ubytovania uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Poradca podnikateľa, inak vám zľava nebude uplatnená.

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Hotel Patria**** 
Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso

GPS súradnice: 49.122579, 20.062755