Dedičské konanie (ONLINE verzia)

Online verzia

110 rozhodnutí zo Zbierky rozhodnutí Najvyššieho súdu, vybraných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu ČR aj krajských súdov k problematike dedičského konania. Prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Rozhodnutia sú zoradené chronologicky.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Dedičské konanie (ONLINE verzia)

110 rozhodnutí zo Zbierky rozhodnutí Najvyššieho súdu, vybraných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu ČR aj krajských súdov k problematike dedičského konania. Prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Rozhodnutia sú zoradené chronologicky.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH:
  • ROZHODNUTIA ZO ZBIERKY ROZHODNUTÍ NAJVYŠSIEHO SÚDU /38/
  • NAJVYŠŠÍ SÚD SR /30/
  • ÚSTAVNÝ SÚD SR /26/
  • KRAJSKÉ SÚDY /11/
  • NAJVYŠŠÍ SÚD ČR /5/


  • Časový prístup

    Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

    Vstup do online produktu