• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • GDPR – aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020

GDPR – aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020

Ak ste priamo či nepriamo zodpovední za spracúvanie osobných údajov, je potrebné si uvedomiť, že v dôsledku aplikačnej praxe sa pôvodné nariadenia zo dňa 25. 5. 2018 priebežne menia. Rovnako ako v roku 2019 – aj v roku 2020 boli prijaté usmernenia, ktoré tentokrát stanovujú nové pravidlá pre používanie kamerových systémov (od 29. 1. 2020) alebo pre meranie teploty na pracovisku (od 17. 4. 2020). Aké ďalšie novinky nás ešte čakajú v roku 2020?

Forma produktu
Online seminár
Dátum konania
13. 7. 2020
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 13. 7. 2020 60,00 € 72,00 €

GDPR – aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020

Ak ste priamo či nepriamo zodpovední za spracúvanie osobných údajov, je potrebné si uvedomiť, že v dôsledku aplikačnej praxe sa pôvodné nariadenia zo dňa 25. 5. 2018 priebežne menia. Rovnako ako v roku 2019 – aj v roku 2020 boli prijaté usmernenia, ktoré tentokrát stanovujú nové pravidlá pre používanie kamerových systémov (od 29. 1. 2020) alebo pre meranie teploty na pracovisku (od 17. 4. 2020). Aké ďalšie novinky nás ešte čakajú v roku 2020?

Preto, ak nestíhate sledovať rýchlo sa meniacu legislatívu, nevynechajte seminár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá vám v kocke zhrnie, čo sa oproti pôvodnej legislatíve zmenilo, aké najväčšie novinky nás čakajú ešte v roku 2020, prejde si s vami všetky povinnosti prevádzkovateľov, aktuálne problémy v praxi a tiež dokumentáciu, ktorá sa od vás požaduje. Vzhľadom na bohaté skúsenosti lektorky, ktorá zároveň pôsobí ako odborná poradkyňa pre danú problematiku, môžete oceniť najmä možnosť klásť otázky počas webinára, a teda odborne konzultovať svoje vlastné firemné nastavenia.


Niekoľko praktických informácií, ktoré budeme v rámci programu rozoberať:

 • V roku 2019 nastalo niekoľko významných zmien z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB), ktoré upravujú napríklad obsah zmlúv, zavádzajú lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorového priestoru a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018 – 2019 zmenilo a aké najväčšie novinky nás čakajú v roku 2020?
 • Od 29. 1. 2020 je platné nové usmernenie EDPB ku kamerám – odporúča označenie priestorov „piktogram“, lehotu uchovávania záznamov, ktoré priestory sa smú monitorovať, čo si predstaviť pod pojmom „oprávnený záujem“ a ako ho obhajovať.
 • Od 17. 4. 2020 je platné nové stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku.

 

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o ochrane osobných údajov
 • Videoškolenie: Nový zákon o ochrane osobných údajov platný od 25.5.2018 pre personalistov a mzdárov
 • záznam z online seminára
 • Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované.
 • Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?
 • Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní.
 • Máte správne ošetrený vzťah s vaším sprostredkovateľom?
 • Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
 • Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB?
 • Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
 • Viete, kedy máte oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov?
 • Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
 • Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
 • Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
 • Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?


Harmonogram seminára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška
13:00 - 13:15 - prestávka
13:15 - 14:30 - prednáška spojená s odpoveďami na otázky