• Úvod
 • >>
 • Judikatúra k ochrane osobnosti (ONLINE verzia)

Judikatúra k ochrane osobnosti (ONLINE verzia)

Online verzia

Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra k ochrane osobnosti (ONLINE verzia)

Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH:
 • Všeobecné podmienky neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti /3/
 • K rôznym spôsobom zásahu do osobnostných práv /20/
 • K rôznym druhom zásahov do práva na súkromie /13/
 • Postmortálna ochrana osobnosti /3/
 • Ochrana osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti /8/
 • K zásahom do práva na česť (všeobecne) /4/
 • Konflikt slobody prejavu alebo práva na informácie s právom na ochranu osobnosti /35/
 • Ochrana osobnosti v súvislosti s evidenciou vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti /4/
 • K náhrade nemajetkovej ujmy a k primeranému zadosťučineniu /21/
 • K subjektu zodpovednému za zásah do práva na ochranu osobnosti /7/
 • Procesné špecifiká súvisiace s uplatňovaním práva na ochranu osobnosti /12/
 • Prieťahy v konaní vo veci ochrany osobnosti /6/
 • K zásahu do osobnostných práv v súvislosti s rozhodovaním a činnosťou štátnych orgánov a orgánov verejnej správy /7/
 • Zásah do osobnostných práv v súvislosti s trestným konaním /16/
 • K iným možnostiam satisfakcie pri zásahu do osobnostných práv /4/
 • Právo na ochranu osobnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov /7/


 • Časový prístup

  Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

  Vstup do online produktu