Judikatúra krajských súdov k CMP 2016 - 2019 (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber obsahuje rozhodnutia krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019 s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Civilného mimosporového poriadku.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
25,80 €
Cena bez DPH
21,50 €
Rok vydania
2016 - 2019
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra krajských súdov k CMP 2016 - 2019 (ONLINE verzia)

Výber obsahuje rozhodnutia krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019 s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Civilného mimosporového poriadku.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH
  • PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÁ ČASŤ (§ 1 - § 86) /38/
  • DRUHÁ ČASŤ - OSOBITNÁ ČASŤ (§ 87 - § 359) /30/
  • TRETIA ČASŤ - NIEKTORÉ USTANOVENIA O NEODKLADNÝCH A INÝCH OPATRENIACH SÚDU (§ 360 - § 369) /26/
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - VÝKON ROZHODNUTIA VO VECIACH MALOLETÝCH (§ 370 - § 391) /5/


Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu