Judikatúra krajských súdov k CSP 2016 - 2019 (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber obsahuje viac ako 300 rozhodnutí krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019. Prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Orientácia aj podľa súvisiacich ustanovení Civilného sporového poriadku. Pri každom rozhodnutí sú uvedené súvisiace ustanovenia CSP.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
46,20 €
Cena bez DPH
38,50 €
Rok vydania
2016 - 2019
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra krajských súdov k CSP 2016 - 2019 (ONLINE verzia)

Výber obsahuje viac ako 300 rozhodnutí krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019. Prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Orientácia aj podľa súvisiacich ustanovení Civilného sporového poriadku. Pri každom rozhodnutí sú uvedené súvisiace ustanovenia CSP.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH
 • Základné princípy /3/
 • PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 155)
  • Právomoc súdu (§ 3 - § 11) /3/
  • Príslušnosť súdu (§ 12 - § 43) /1/
  • Zloženie súdu a vylúčenie sudcov (§ 44 - § 59) /1/
  • Strany a zastúpenie (§ 60 - § 92) /20/
  • Iné subjekty konania (§ 93 - § 95) /1/
  • Procesné úkony súdu a lehoty (§ 96 - § 122) /8/
  • Úkony strán (§ 123 - § 155) /39/
 • DRUHÁ ČASŤ - KONANIE V PRVEJ INŠTANCII (§ 156 - § 264)
  • Pojednávanie (§ 173 - § 184) /9/
  • Dokazovanie (§ 185 - § 211) /10/
  • Súdne rozhodnutia (§ 212 - § 250) /26/
  • Trovy konania (§ 251 - § 264) /70/
 • TRETIA ČASŤ - OSOBITNÉ PROCESNÉ POSTUPY (§ 265 - § 354) /82/
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY (§ 355 - § 465) /35/


Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu