Judikatúra krajských súdov k SSP 2016 - 2019 (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber obsahuje rozhodnutia krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019 s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
34,97 €
Cena bez DPH
29,14 €
Rok vydania
2016 - 2019
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra krajských súdov k SSP 2016 - 2019 (ONLINE verzia)

Výber obsahuje rozhodnutia krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019 s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH
  • PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 24) /49/
  • DRUHÁ ČASŤ - KONANIE V SPRÁVNOM SÚDNICTVE (§ 25 - § 176) /38/
  • TRETIA ČASŤ - SPRÁVNA ŽALOBA (§ 177 - § 241) /76/
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - OSOBITNÉ KONANIA (§ 242 - § 437) /9/
  • PIATA ČASŤ - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY (§ 438 - § 486) /1/


Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu