Konkurz a reštrukturalizácia

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca Podnikateľa vás pozýva a IV. ročník prestížnej odbornej EPI konferencie, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Elizabeth, Trenčín
Dátum konania
14.05.2019 – 15.05.2019
Autor
JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová
Bez DPH S DPH
Cena konferencie s večerným rautom 160 € 192 €
Cena konferencie bez večerného rautu 140 € 168 €

Konkurz a reštrukturalizácia

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca Podnikateľa vás pozýva a IV. ročník prestížnej odbornej EPI konferencie, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.
Rovnako ako pri predošlých ročníkoch, aj tentoraz sa bude niesť program v duchu teoretických a praktických poznatkov od skúsených odborníkov z praxe, ktorí vám poradia napríklad v otázke výberu najvýhodnejšieho právneho inštitútu či správneho postupu veriteľa a dlžníka v prípade existencie pohľadávky. V rámci 2-dňového podujatia vám poskytneme rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu k problematike konkurzu a reštrukturalizácie, podrobné vysvetlenie nových pravidiel alebo hľadanie možných riešení najčastejšie sa vyskytujúcich  problémov.

Účasťou na konferencii získate 7 kreditných bodov.

PODUJATÍM VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ:

 • doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., Predseda krajského súdu v Banskej Bystrici
 • JUDr. Branislav Pospíšil, Pospíšil & Partners, k.s., advokát
 • JUDr. Danica Birošová, Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
 • JUDr. Jaroslav Macek, Predseda Okresného súdu Žilina

PROGRAM

14. 5. 2019 (1. deň konferencie)

9:30 hod. – 10:00 hod. - Registrácia účastníkov

10:00 hod. – 12:00 hod. - 1. blok prednášok:

 1. Speňažovanie nehnuteľností/obydlia/zabezpečeného nehnuteľného majetku v konkurze podľa štvrtej časti ZKR.(JUDr. Branislav Pospíšil)
 2. Postavenie zabezpečeného veriteľa v konkurze podľa štvrtej časti ZKR (JUDr. Branislav Pospíšil)

12:00 hod. – 13:00 hod. - Obed

13:00 hod. – 15:00 hod. - 2. blok prednášok:

 1. Zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností za výkon funkcie-komplexná analýza (doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.)
 • zodpovednosť za škodu,
 • zodpovednosť za zachovanie základného imania,
 • zodpovednosť za krízu,
 • zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

2. Otvorené otázky novelizovanej úpravy incidenčného konania (doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.)

 • preddavky za popretie pohľadávky,
 • preddavky za podanie incidenčnej žaloby,
 • rozhodovanie o trovách incidenčného konania.

3. Aplikačné problémy právnej úpravy splátkového kalendára (doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.)

15:00 hod. – 15:15 hod. - Prestávka s občerstvením

15:15 hod. – 17:15 hod. - 3. blok prednášok:

 1. Osobný bankrot (JUDr. Danica Birošová)
 • činnosť správcu konkurznej podstaty v osobnom bankrote,
 • práva a povinnosti fyzickej osoby – úpadcu v osobnom bankrote,
 • postavenie veriteľov v osobnom bankrote,
 • rozvrh výťažku v osobnom bankrote.

18:30 hod. - Večerný raut

15. 5. 2019 (2. deň konferencie)

9:00 hod. – 12:00 hod. 4. blok prednášok:

1. Aktuálne trendy v judikatúre konkurzných súdov (JUDr. Jaroslav Macek)

12:00 hod. – 13:00 hod. - Obed

13:00 hod. - Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Zakúpením vstupenky automaticky získate:

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • bezplatný prístup na 6 mesiacovna pripravovaný portál bezpecnostvpraxi.sk
 • voucher na bezplatný mesačný prístupk manažérskemu portálu ezisk.sk
 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky

HOSTIA UBYTOVANÍ V HOTELI ELIZABETH TRENČÍN MAJÚ ĎALEJ NÁROK NA:

 • raňajky
 • vstup do wellness centra

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE OHĽADOM UBYTOVANIA:
V cene nie je zahrnuté ubytovaniektoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE:
Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hotel Elizabeth Trenčín ****

Cena ubytovania na 1 noc v termíne od 14. do 15. 5. 2019 je nasledovná:

Dvojlôžková izba SUPERIOR - 99 €

AKO REZERVOVAŤ UBYTOVANIE?

 • Pre záväznú rezerváciu je nutné recepciu hotela kontaktovať emailom.
 • Pre uplatnenie zľavy uveďte v rezervačnom emaily heslo: Poradca podnikateľa
 • E-mail: recepcia@hotelelizabeth.sk
 • Telefón: 032/65 06 111

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE:
Do 15. 4. 2019 garantuje hotel účastníkom dostupnosť izieb. Po tomto termíne budú rezervácie v zmysle zvýhodnených podmienok potvrdené len v prípade dostupných izieb.

MIESTO KONANIA KONFERENCIE:
Hotel Elizabeth
Gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín