EPI Konferencia - Konkurz a reštrukturalizácia - všetko o zmenách

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Miroslav Duračinský, JUDr. Martin Maliar, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Matúš Králik, PhD.
Doručenie tovaru zadarmo
Bez DPH S DPH
Trenčín 25.-26.4.2017 - s ubytovaním, pri obsadení izby 2 osobami, s galavečerom 210,00 € 252,00 €
Trenčín 25.-26.4.2017 - s ubytovaním, pri obsadení izby 1 osobou, s galavečerom 245,00 € 294,00 €
Trenčín 25.-26.4.2017 - bez ubytovania, s galavečerom 160,00 € 192,00 €
Trenčín 25.-26.4.2017 - bez ubytovania, bez galavečera 140,00 € 168,00 €

EPI Konferencia - Konkurz a reštrukturalizácia - všetko o zmenách

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Ponúkame vám:
- Výnimočnú príležitosť získať informácie od vysokokvalifikovaných odborníkov špecializujúcich sa na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.
- Široký priestor na diskusiu.
- Odporúčania skúsených odborníkov z praxe, podrobné vysvetlenia nových pravidiel, dôsledný pohľad na možné súvislosti a riešenia konkurznej a reštrukturalizačnej problematiky.


1. deň konferencie (25. 04. 2017)


 HARMONOGRAM:

9:30 – 10:00 hod.

 

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 12:00 hod.

 

Osobný bankrot po novom

JUDr. Branislav Pospíšil

Stručný prierezový prehľad novými pravidlami, inštitútmi a procesmi zavedenými poslednou novelou ZKR venujúcou sa problematike osobného bankrotu

12:00 - 12:40 hod.

 

Obed, prezentácia EPI Právneho systému

13:00 - 14:45 hod.

macek

 

Zmeny v reštrukturalizáciách a ich budúcnosť

JUDr. Jaroslav Macek

Zmeny v právnej úprave reštrukturalizácie – prvé aplikačné skúsenosti po novele č.377/2016 Z. z. Budúcnosť reštrukturalizácií

14:45 - 15:00 hod.

 

Prestávka s občerstvením

15:00 - 17:00 hod.

maliar

 

Pravidlo absolútnej priority a jeho presadzovanie v európskej úprave

JUDr. Martin Maliar

Pravidlo absolútnej priority je základným pravidlom pre hľadanie spravodlivosti medzi veriteľmi vo vzťahu k hodnote majetku upadnutého dlžníka. Najstaršia judikatúra k tomuto pravidlu sa viaže ešte na medzivojnové obdobie, avšak jej kontext sa nijako zásadnejšie nezmenil. Nová európska smernica má ambíciu toto pravidlo výslovne zakotviť, čo môže mať vplyv aj na vnútroštátnu legislatívu

19:00 hod.

 

Večera spojená s rautom

2. deň konferencie (26. 04. 2017)

HARMONOGRAM:

9:00 - 10:30 hod.

 

Novela vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. účinná od 1. marca 2017 v praxi

JUDr. Matúš Králik, PhD.

Zmeny týkajúce sa odmeňovania správcov za výkon správcovskej činnosti v jednotlivých konaniach podľa ZKR, paušálne náhrady a vymedzenie ďalších nových pojmov

10:30 - 10:45 hod.

 

Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:00 hod.

durracinsky

 

Právo popretého veriteľa v konaní 

JUDr. Miroslav Duračinský 

12:00 - 13:00 hod.

 

Obed

13:00 hod.

 

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Konkurz a reštrukturalizácia na SlovenskuORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 25. - 26. 04. 2017, Trenčín - Trenčín, Hotel Elizabeth (mapa)

Organizátori konferencie:

185x60_poradca-podnikatela 185x60_profi-vydelavanie(1) eurokodex 

Partneri:

kpmt

Mediálni partneri:

p_konferencie education