Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Forma produktu
Konferencia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Trenčín 24.-25.4.2018 - s ubytovaním, pri obsadení izby 2 osobami, s galavečerom 210 € 252 €
Trenčín 24.-25.4.2018 - s ubytovaním, pri obsadení izby 1 osobou, s galavečerom 245 € 294 €
Trenčín 24.-25.4.2018 - bez ubytovania, s večerou 160 € 192 €
Trenčín 24.-25.4.2018 - bez ubytovania, bez večere 140 € 168 €

Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.
Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

2.ročník konferencie Konkurz a reštrukturalizácia.

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Ponúkame vám:

Výnimočnú príležitosť získať informácie od vysokokvalifikovaných odborníkov špecializujúcich sa na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.

Široký priestor na diskusiu.

Odporúčania skúsených odborníkov z praxe, podrobné vysvetlenia nových pravidiel, dôsledný pohľad na možné súvislosti a riešenia konkurznej a reštrukturalizačnej problematiky.

Harmonogram konferencie

24.4.2018

09,30 – 10,00     Registrácia účastníkov

10,00 – 12,00     I. blok  JUDr. Martin Maliar – Sumarizácia zmien v obchodnom a exekučnom práve 2017 - 2018 z pohľadu ministerstva a legislatívy

12,00 – 13,00     Obed

13,00 - 14,45      II. Blok JUDr. Branislav Pospíšil – Osobný bankrot – Oddlženie FO

14,45 - 15,00      Prestávka s občerstvením

15,00 – 17,00     III. blok  JUDr. Boris Tóth – Reštrukturalizácia – ako ďalej?; Poznatky z aplikačnej praxe po novele od 1.3.2017

18,00 -                   Večera so spoločenským posedením

25.4.2018

09,00 – 12,00     IV. blok JUDr. Jaroslav Macek

12,00 –                 Obed s ukončením konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: Miesto konania: 24. - 25. 04. 2017, Trenčín - Trenčín, Hotel Elizabeth (mapa)