• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Konferencie
  • >>
  • EPI Konferencia Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

EPI Konferencia Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

Čo znamená trestná zodpovednosť právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe – JUDr. Strémyho a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie. Získate tiež praktické upozornenia na riziká daňovej optimalizácie aj na posudzovanie deliktov, ktorých sa možno dopustiť pri podnikaní, ako napr. poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa či podvodný a zavinený úpadok. Na príkladoch aktuálnej judikatúry sa dozviete viac aj o súbehu trestného konania a daňového konania a tiež aj o trestnej zodpovednosti správcov konkurzných podstát.

Forma produktu
Konferencia
Autor
JUDr. Ján Šanta, PhD., doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 27.9.2017 120,00 € 144,00 €

EPI Konferencia Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

Čo znamená trestná zodpovednosť právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe – JUDr. Strémyho a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie. Získate tiež praktické upozornenia na riziká daňovej optimalizácie aj na posudzovanie deliktov, ktorých sa možno dopustiť pri podnikaní, ako napr. poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa či podvodný a zavinený úpadok. Na príkladoch aktuálnej judikatúry sa dozviete viac aj o súbehu trestného konania a daňového konania a tiež aj o trestnej zodpovednosti správcov konkurzných podstát.

HARMONOGRAM:

08:00 – 09:00 hod.

 

Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 11:00 hod.

 

Trestná zodpovednosť právnických osôb

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Výklad relevantných ustanovení zákona

11:00 – 12:00 hod.

 

Súbeh trestného konania a daňového konania (zásada ne bis in idem) 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

12:00 – 13:00 hod.

 

Obed

13:00 – 14:45 hod.

 

Úpadkové delikty

JUDr. Ján Šanta, PhD.

Poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa, konkurzné a súvisiace delikty, podvodný a zavinený úpadok, trestná zodpovednosť správcov konkurzných podstát, aktuálna slovenská a česká judikatúra

14:45 – 15:00 hod.

 

Prestávka s občerstvením

 

15:00 – 16:00 hod.

 

Trestné činy daňové – aktuálne aplikačné poznatky

JUDr. Ján Šanta, PhD.

Slovenská a česká judikatúra, vybrané aspekty daňovej optimalizácie

16:00 hod.

 

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Videoreportáž z konferencie Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie
Miesto konania:
27. 9. 2017, Bratislava - Bratislava, Hotel Devín (mapa)

Organizátori konferencie:


PP pv eurokodex