Verejné obstarávanie 2021

Rok 2021 priniesol so sebou (r)evolúciu vo svete verejného obstarávania. Pripravte sa na novelu verejného obstarávania tak, aby vás nič neprekvapilo. Novela verejného obstarávania prináša zmeny vo všetkých aspektoch verejného obstarávania: od zmeny vo fungovaní zákaziek s nízkou hodnotou až po zásadné zmeny v revíznych postupoch.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
X-BIONIC® HOTEL, Šamorín
Dátum konania
25. - 26. 11. 2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť 25. - 26. 11. 2021 240 € 288 €
Online prenos 25. - 26. 11. 2021 150 € 180 €

Verejné obstarávanie 2021

Rok 2021 priniesol so sebou (r)evolúciu vo svete verejného obstarávania. Pripravte sa na novelu verejného obstarávania tak, aby vás nič neprekvapilo.
Novela verejného obstarávania prináša zmeny vo všetkých aspektoch verejného obstarávania: od zmeny vo fungovaní zákaziek s nízkou hodnotou až po zásadné zmeny v revíznych postupoch.

 Záštitu prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky Štefan Holý. 

V poradí už III. ročník EPI konferencie vám prináša unikátny prienik pohľadov na tieto zmeny od všetkých dotknutých subjektov. Nepremeškajte príležitosť nahliadnuť do videnia tvorcov zmien, pohľadu samosprávy a v neposlednom rade riadiacich orgánov na všetky zmeny vo verejnom obstarávaní.

Jedinečnosť konferencie sa prejavuje aj v okrúhlych stoloch, kde budete mať v rámci diskusie možnosť klásť otázky všetkým zúčastneným. Konferencia je tak určená pre verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov, nakoľko obom stranám poskytne mimoriadny náhľad do pripravovaných zmien vo verejnom obstarávaní.

Odbornú záštitu nad konferenciou prebrala Únia profesionálov verejného obstarávania, ktorej zástupcovia budú okrem iného diskutujúcimi v rámci blokov prednášok. 

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Právni garanti

 • RUŽIČKA AND PARTNERS
 • Únia profesionálov verejného obstarávania

Povedali o nás

„Konferencia bola na profesionálnej úrovni, krásne prostredie, príjemná atmosféra počas celej doby konferencie. Profesionálni lektori a príjemní ľudia.“

„Ďakujem najmä lektorom za množstvo podnetných informácií. Je vidieť, že ide o skutočných odborníkov. Pozitívne hodnotím aj výber hotela a príjemný program zo strany organizátorov. Rada spolu s kolegyňou zvážim aj budúcoročnú účasť.“

 „Niet čo vytknúť. Nádherné prostredie, výborní lektori, užitočné informácie a skvelá zábava. Tešíme sa na ďalší ročník. “

„Ďakujeme za skvelú organizáciu. Lektori sú skutoční odborníci z praxe. Oceňujem najmä výber hotela – výborná príležitosť, ako si popri vyčerpávajúcom dni oddýchnuť v pýche našich slovenských hôr.“

„Maximálna spokojnosť. Ďakujem.“

 *Anotácie boli získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

 • Prehľad legislatívnych zmien
 • Riešenia pre aktuálne problémy v praxi
 • Postrehy a rady odborníkov i firiem z praxe
 • Praktické tipy pre úspešné verejné obstarávanie

Prednášajúci

 • Michaela Pastorková, (Moderátorka konferencie)
 • JUDr. Róbert Majchrák (Úrad pre verejné obstarávanie SR)
 • JUDr. Juraj Tkáč, PhD. (Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania)
 • JUDr. Ján Azud (Zakladajúci člen Únie profesionálov verejného obstarávania / Advokát, partner a konateľ advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.)
 • Mgr. Michal Roháč (Košický samosprávny kraj, Zastúpenie KSK pri EÚ)
 • Mgr. Branislav Hudec (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania)
 • Ing. Tomáš Cholasta (Člen výkonnej rady Únie profesionálov verejného obstarávania)
 • Ing. Roman Kuchár (Člen výkonnej rady profesionálov verejného obstarávania)
 • Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS )
 • JUDr. Adam Nociar, MPH. (Národná diaľničná spoločnosť, a. s., vedúci odboru verejného obstarávania)
 • Mgr. Lucia Slovák, LL.M. (Case Handler Officer, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Európska komisia)
 • JUDr. Katarína Mrázová (Vedúca právneho útvaru Mesta Trenčín)
 • JUDr. Peter Kotvan (Advokát)

Generálna téma

VEĽKÁ NOVELA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A JEJ DOPAD

Program konferencie

Štvrtok 25. 11. 2021 (1. deň)

9:30 - 10:30 - Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 - 10:35 - Príhovor moderátora

10:35 - 10:45 - Otvorenie konferencie za Úrad podpredsedu vlády SR Úrad podredsedu vlády SR  (Mgr. Štefan Holý)

10:45 - 10:50 - Otvorenie konferencie za Úrad pre verejné obstarávanie (JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M.)

I. blok prednášok: Vybrané témy z novely zákona o verejnom obstarávaní

Abstrakt:

V rámci tohto bloku sa budú prednášajúci zameriavať na tri základné okruhy:

  • prvým okruhom budú zaujímavé postrehy na novelu zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu zástupcu samosprávy, 
  • druhým okruhom budú zmeny z pohľadu zástupcu Úradu pre verejné obstarávanie v kontexte pôsobnosti úradu, revíznych postupov a profesionalizácie, 
  • tretí okruh bude zameraný na detailné rozobratie zákaziek s nízkymi hodnotami

10:50 - 11:20 - Novela zákona o verejnom obstarávaní – vybrané témy z pohľadu samosprávy (JUDr. Katarína Mrázová)

Abstrakt:
• Verejní funkcionári a verejné obstarávanie
• Zmeny v pri osobnom postavení uchádzačov a vylučovaní uchádzačov
• Nový dôvod na rokovacie konanie
• Neplatnosť zmluvy

11:20 - 11:40 - Veľká novela v kocke – pôsobnosť úradu a profesionalizácia verejného obstarávania (JUDr. Róbert Majchrák)

11:40 - 12:00 - Zákazky s nízkou hodnotou – možnosti pre verejného obstarávateľa a v čom musí byť verejný obstrávateľ obozretný (Ing. Tomáš Cholasta)

12:00 - 12:10 - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

12:10 - 13:10 - Obedná prestávka

II. blok prednášok: Vplyv novely zákona o verejnom obstarávaní na eurofondové verejné obstarávania

Abstrakt: Nakoľko novela významným spôsobom posúva vyššie limitné hodnoty zákaziek s nízkou hodnotou, predmetné má jednoznačný vplyv aj na režim tzv. eurofondových zákaziek, t.j. zákaziek spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Zmeny, ktoré so sebou prináša novela do eurofondových zákaziek odprednášajú zástupcovia riadiacich orgánov a opäť zástupcovia samosprávy, ktorých sa aj tieto zmeny veľmi dotýkajú. Novela posilňuje postavenie ÚVO pri kontrole eurofondových zákaziek, preto si svoje miesto v rámci tohto bloku nájdu aj samotní zástupcovia ÚVO.

13:10 - 13:15 - Príhovor moderátora

13:15 - 13:35 - Bude ďalšia pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní zlepšením? Aký je európsky pohľad na aktuálne trendy zadávania zákaziek? (Mgr. Michal Roháč)

Abstrakt: Napriek tomu, že samosprávy sú hlavnými ekonomickými aktérmi v našich regiónoch, zložitosť postupov verejného obstarávania je pre nich veľmi často výzvou. Nepravidelnosť pravidiel, zdĺhavé procesy a obmedzená administratívna kapacita spôsobili, že administratívne náklady sú vysoké, najmä napr. v prípade projektov, ktoré spájajú naše komunity cez hranice. Menšie miestne a regionálne orgány sa vyhýbajú verejnému obstarávaniu, pretože sa obávajú, že urobia procesné chyby, ktoré by mohli viesť k ťažkým finančným dôsledkom a súdnym sporom. Riziko rozsiahlych korekcií je mena ktorou sa platí. Bude ďalšia pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní zlepšením? Aký je európsky pohľad na aktuálne trendy zadávania zákaziek?

13:35 - 13:55 - Ako novela zákona o verejnom obstarávaní ovplyvní Jednotnú príručku pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania (Mgr. Branislav Hudec)

Abstrakt:

 • Krátke predstavenie Jednotnej príručky pre prijímateľov príspevku z fondov EÚ k procesu a kontrole verejného obstarávania
 • Ako sa nové postupy a finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou upravené v novele premietnu do eurofondových pravidiel?
 • Ako sa premietne vypustenie povinnej kontroly ÚVO vo vzťahu k nadlimitných zákazkách vo fáze pred uzavretím zmluvy do tzv. druhej ex ante kontroly?
 • Pravidlá pre dotovaných podnikateľov, ktorí získajú viac ako 50 % z fondov EÚ

13:55 - 14:15 - „Osmičkári“ – ako ďalej? (Ing. Roman Kuchár)

14:15 - 14:25 Prestávka

14:25 - 14:45 - Skokové zvýšení cen materiálů – příklad řešení v ČR: možnosti a limity (Mgr. Adéla Havlová, LL.M.)

Abstrakt: V 1. pololetí 2021 došlo k náhlému skokovému zvýšení cen řady materiálů, nejen na Slovensku, zároveň některé materiály se staly nedostupnými. Zadavatelé čelí požadavkům zhotovitelů na zvýšení cen a posun termínů plnění, což představuje riziko nedovolené změny závazků ze smlouvy. Adéla Havlová ve svém příspěvku shrne hlavní limity a možnosti řešení, tak jak byly v České republice diskutovány a doporučeny v rámci expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14:45 - 15:05 - Konflikt záujmov & fair play vo verejnom obstarávaní (Mgr. Lucia Slovák, LL.M.)

Abstrakt: Konflikt záujmov v procese verejného obstarávania môže negatívne narušiť súťažnú dynamiku a za určitých podmienok môže indikovať existenciu protisúťažného správania – kartelovej dohody. Predmetom tohto príspevku sú súťažno-právne riziká a dôsledky konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní.

15:05 - 15:25 - Nárast cien materiálov a možnosti riešenia úpravy ceny (JUDr. Peter Kotvan)

Abstrakt: V príspevku sa zameriava na právne možnosti riešenia vzniknutej situácie ohľadom nárastu cien v rámci trvania zmlúv a navrhuje ako riešiť danú situáciu do budúcnosti, najmä zmenou metodického pokynu ministerstva dopravy a používaním indexácie, ktorá odzrkadľuje presnejšie ceny materiálu, prác, použitých na stavbe v čase realizácie.

15:25 - 15:45 - Prestávka s občerstvením

15:45 - 17:00 - Panelová diskusia

  • Zmena zákona o verejnom obstarávaní v kontexte nových informačných povinností - zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou a elektronická platforma
  • Zmeny podmienok §11 zápis do RPVS - nové okruhy vylúčených osôb, overovanie v procese vyhodnotenia ponúk

18:00 - Večera

Piatok 26. 11. 2021 (2. deň)

III. blok prednášok: Profesionalizácia verejného obstrávania

Abstrakt: Jednou zo zásadných zmien vo verejnom obstarávaní je nový model revíznych postupov v podobe oklieštenia námietok, žiadosti o nápravu a zrušenia inštitútu odvolania na Radu ÚVO. Ako sa s novým modelom popasovať a prečo vznikol vysvetlia zástupcovia Ministerstva spravodlivosti, ÚVO. Zároveň o revíznych úkonoch odprednáša jeden zo sudcov, ktorého agenda je práve rozhodovanie o sporoch z verejného obstarávania. Medzinárodný pohľad na revízne postupy dodá hosť z Českej Asociace pro veřejné zákazky. 

9:00 - 9:05 - Príhovor moderátora

9:05 - 9:25 - Pohľad profesionálov na profesionalizáciu verejného obstarávania (JUDr. Juraj Tkáč, PhD.)

Abstrakt: Zhrnutie najdôležitejších zmien v oblasti revíznych postupov podľa novely zákona o verejnom obstarávaní.

9:25 - 10:15 - Panelová diskusia: Profesionalizácia verejného obstarávania

10:15 - 10:30 - Prestávka

IV. blok prednášok: Režim revíznych postupov po novele zákona

Abstrakt: Jednou zo zásadných zmien vo verejnom obstarávaní je nový model revíznych postupov v podobe oklieštenia námietok, žiadosti o nápravu a zrušenia inštitútu odvolania na Radu ÚVO. Ako sa s novým modelom popasovať a prečo vznikol vysvetlia zástupcovia Ministerstva spravodlivosti, ÚVO. Zároveň o revíznych úkonoch odprednáša jeden zo sudcov, ktorého agenda je práve rozhodovanie o sporoch z verejného obstarávania. Medzinárodný pohľad na revízne postupy dodá hosť z Českej Asociace pro veřejné zákazky.

10:30 - 10:50 - Úprava revíznych postupov podľa novely zákona (JUDr. Ján Azud)

Abstrakt: Zhrnutie najdôležitejších zmien v oblasti revíznych postupov podľa novely zákona o verejnom obstarávaní.

10:50 - 11:10 - Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán pre kontrolu eurofondových zákaziek v programovom období 2021 – 2027 (Mgr. Branislav Hudec)

Abstrakt:

 • Hlavné dôvody zámeru konštituovať ÚVO ako SO, zodpovedné za kontrolu eurofondových zákaziek
 • V akých fázach bude ÚVO ako SO kontrolovať eurofondové zákazky?
 • Aké budú výstupy z jednotlivých fáz kontroly?
 • ÚVO bude navrhovať výšku finančných opráv za porušenie pravidiel VO

11:10 - 11:30 - Problematika revíznych postupov z pohľadu najväčších verejných obstarávateľov v Slovenskej republike (JUDr. Adam Nociar, MPH.)

11:30 - 11:50 - Prestávka s občerstvením

11:50 - 12:45 - Panelová diskusia: Dopad zmien v revíznych postupoch na rýchlosť procesu verejného obstarávania a právnu istotu

12:45 - Obed a ukončenie konferencie


Vstupenka pre fyzickú účasť zahŕňa

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk 
 • Vouchers 10 % zľavou na ročný prístup k portálu www.bezpecnostvpraxi.sk 

Vstupenka pre online účasť zahŕňa

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk 
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu www.bezpecnostvpraxi.sk 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie so zľavou v X-BIONIC® HOTEL. Pre uplatnenie zľavy zadajte pri rezervácii promokód: VEO21

V prípade, ak potrebujete vystaviť doklad na firmu, je potrebné uviesť FA detaily do poznámky k rezervácii.

Rezerváciu zadáte v nasledovnom odkaze - REZERVOVAŤ!

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Deluxe Double room– dvojlôžková izba       Deluxe Single Room – jednolôžková izba
112 € s DPH97 € s DPH    

Rezervácia ubytovania:

 • Pre uplatnenie zľavy zadajte pri rezervácii promokód: VEO21
 • Cena zahŕňa:ubytovanie podľa vybranej kategórie s bufetovými raňajkami, DPH, Wi-Fi pripojenie, bezplatné parkovanie.
 • Cena ubytovania nezahŕňa:miestny poplatok 1€ osoba/noc, wellness, príplatok za výhľad na rieku (pokiaľ nie je špecifikovaný), ani vstupy do iných objektov, ktoré nie sú uvedené v cenovej ponuke vyššie.

Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

KoronaSafe

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

X-BIONIC® HOTEL
Dubová 33
931 01
Šamorín