Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov (ONLINE verzia)

Online verzia

Obsahuje výber predpisov Slovenskej republiky i predpisov Európskej únie, ktoré riešia medzinárodnoprávny aspekt občianskych a obchodných vecí, rodinnoprávnych vzťahov a dedenia. Obsahuje tiež predpisy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci a zoznam dvojstranných zmlúv vo veciach občianskych a rodinných, ktorými je SR viazaná.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
13,20 €
Cena bez DPH
11 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov (ONLINE verzia)

Obsahuje výber predpisov Slovenskej republiky i predpisov Európskej únie, ktoré riešia medzinárodnoprávny aspekt občianskych a obchodných vecí, rodinnoprávnych vzťahov a dedenia. Obsahuje tiež predpisy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci a zoznam dvojstranných zmlúv vo veciach občianskych a rodinných, ktorými je SR viazaná.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH:
 • Občianske a obchodné veci
 • Rodinnoprávne vzťahy
 • Dedenie
 • Medzinárodná právna pomoc
 • Iné (Medzinárodné právo súkromné)
 • Zoznam dvojstranných zmlúv ktorými je SR viazaná


 • Časový prístup

  Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

  Vstup do online produktu