Novela DPH od 1. 1. 2020 a aplikácia zmien v praxi

Novinka

Novela zákona o DPH v roku 2020 priniesla do oblasti účtovníctva hneď niekoľko významných zmien. O aké zmeny ide a aký budú mať dosah na nasledujúce účtovné obdobie, si môžete ozrejmiť spolu s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý bude klásť veľký dôraz na to, aby jednotlivé zmeny nadväzovali na konkrétne praktické príklady. Vďaka čomu budete pripravení správne uplatniť tieto novinky v praxi.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 12.3.2020 50,00 € 60,00 €
+ -

Novela DPH od 1. 1. 2020 a aplikácia zmien v praxi

Novela zákona o DPH v roku 2020 priniesla do oblasti účtovníctva hneď niekoľko významných zmien. O aké zmeny ide a aký budú mať dosah na nasledujúce účtovné obdobie, si môžete ozrejmiť spolu s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý bude klásť veľký dôraz na to, aby jednotlivé zmeny nadväzovali na konkrétne praktické príklady. Vďaka čomu budete pripravení správne uplatniť tieto novinky v praxi.
Pozornosť zameriame najmä na zmeny, ktoré sa dotýkajú konsignačných skladov, reťazových obchodov, investičného majetku, tvorby základu dane, daňového priznania, súhrnného výkazu, ako aj ďalších oblastí.

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.Harmonogram:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška