Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018

Vo videoškolení vám odborníčka RNDr. Jana Motyčková dôkladne objasní, aké významné zmeny priniesla novela zákona o sociálnom alebo novela zákona o zdravotnom poistení od 1. 1. 2018 do oblasti mzdového účtovníctva. V priebehu videoškolenia sa lektorka zameria aj na zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 7. 2018 a možnosť práce na dohodu u predčasných starobných dôchodcov od 1. 7. 2018.

Rok vydania
4/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
86 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018

Vo videoškolení vám odborníčka RNDr. Jana Motyčková dôkladne objasní, aké významné zmeny priniesla novela zákona o sociálnom alebo novela zákona o zdravotnom poistení od 1. 1. 2018 do oblasti mzdového účtovníctva. V priebehu videoškolenia sa lektorka zameria aj na zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 7. 2018 a možnosť práce na dohodu u predčasných starobných dôchodcov od 1. 7. 2018.

Obsah:

 • Novela zákona o zdravotnom poistení
 • Odpočítateľná položka na ZP v r. 2018
 • Oznamovanie štrajku zamestnanca do zdravotnej poisťovne
 • Zdravotné poistenie na Slovensku osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR
 • Novela zákona o sociálnom poistení
 • Zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa v SP, zmeny v nelegálnom zamestnávaní
 • Zmeny v termínoch predkladania evidenčných listov do SP
 • Dôchodkové poistenie štátom (starostlivosť o dieťa, osobná asistencia a pod.)
 • Zmeny v podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1.7.2018
 • Možnosť práce na dohodu u predčasných starobných dôchodcov od 1.7.2018
 • Tabuľky platenia poistného z dohôd dôchodcov
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.