• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Konferencie
  • >>
  • PP Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

PP Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte sa vo vašej spoločnosti na nový ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Irena Hudecová, JUDr. Jakub Uhrinčať, JUDr. Pavol Szabo
Bez DPH S DPH
Bratislava 14.3.2018 150,00 € 180,00 €

PP Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte sa vo vašej spoločnosti na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. V danej problematike GDPR vám pomôžeme sa zorientovať na PP konferenciách, nad ktorými prevzala záštitu predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

HARMONOGRAM:

 08:30 – 09:00 hod.

 

 Registrácia účastníkov s občerstvením

 09:00 – 9:10 hod.

 

 Otvorenie konferencie

09:10 – 10:20 hod.

 

Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Predmet a pôsobnosť nariadenia, vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave 

Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania (právne základy), spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby a špecifické podmienky uplatniteľné pri súhlase dieťaťa

10:20 – 10:30 hod.

 

Priestor na otázky

10:30 – 12:00 hod.

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

10:30 – 11:05 hod.

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Práva dotknutej osoby (právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie)

11:05 – 11:15 hod. priestor na otázky

11:15 – 11:50 hod.

JUDr. Macová Marcela, DAPRO Consulting, s. r. o.

Zodpovedná osoba, poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

11:50 – 12:00 hod. priestor na otázky

 12:00 – 13:00 hod.

 

 Obed formou bufetu

 13:00 – 14:30 hod.

 

Bezpečnosť osobných údajov

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, predchádzajúca konzultácia, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

14:30 – 14:45 hod.

 

Priestor na otázky

14:45 – 15:45 hod.

 

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

14:45 – 15:05 hod.

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)

15:05 – 15:25 hod.

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Prenos osobných údajov

15:25 – 15:45 hod. 

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností 

 15:45 - 16:00 hod.

 

 Diskusia

16:00 hod.

 

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.Miesto konania:
6. 12. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
14. 12. 2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
23. 1. 2018, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
13. 2. 2018, Košice - DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice (mapa)
14. 3. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)


Organizátor konferencie:

Image33732                  logo_profi_upr (2)


Hlavný partner:

obr


Partneri:


Mediálni partneri:

Image33914   Image33913