Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak.

Forma produktu
E-learning
Dĺžka
3 hod.
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Krempaská
Bez DPH S DPH
Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 1 až 10 2,92 € 3,50 €
+ -
Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 11-30 2,58 € 3,10 €
+ -
Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 31-50 2,25 € 2,70 €
+ -
Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 51-100 2,08 € 2,50 €
+ -
Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 101-300 1,83 € 2,20 €
+ -
Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 301 a viac 1,67 € 2,00 €
+ -

Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak.

Zabezpečte svojim zamestnancom povinné školenie OPP prostredníctvom modernej online formy vzdelávania, ktorá vám ušetrí čas aj náklady. Obsahom kurzu je výklad základných povinností pre zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti OPP, ktorý zahŕňa protipožiarne a preventívne opatrenia pre ochranu zdravia pri práci. Kurz je zostavený v jednoduchej a prehľadnej podobe s možnosťou kedykoľvek ho prerušiť a vrátiť sa k výučbe.

Po úspešnom zvládnutí kapitol a absolvovaní záverečného overovania vedomostí vo forme testu, bude každému účastníkovi vystavený platný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom OPP, ktorým sa môžete preukázať v prípade potreby kontrolným orgánom.

Čo obsahuje e-learning

  • e-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou OPP
  • online záverečné overovanie vedomostí formou testu
  • platný doklad o absolvovaní kurzu kurzu OPP, ktorým sa v prípade potreby môžete preukázať kontrolnému orgánu
  • neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu