Odpady e+ 2018

Dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín. Súčasťou konferencie bude predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Banská Bystrica vstup na dva dni pre podnikateľské subjekty (26.-27.4.2018) 250,00 € 300,00 €
+ -
Banská Bystrica vstup na jeden deň pre podnikateľské subjekty (26.4.2018) 170,00 € 204,00 €
+ -
Banská Bystrica vstup na jeden deň pre podnikateľské subjekty (27.4.2018) 120,00 € 144,00 €
+ -
Banská Bystrica vstup na dva dni pre štátnu a verejnú správu (26.-27.4.2018) 125,00 € 150,00 €
+ -
Banská Bystrica vstup na jeden deň pre štátnu a verejnú správu (26.4.2018) 85,00 € 102,00 €
+ -
Banská Bystrica vstup na jeden deň pre štátnu a verejnú správu (27.4.2018) 60,00 € 72,00 €
+ -

Odpady e+ 2018

Dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín. Súčasťou konferencie bude predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k zákonu o odpadoch z dielne pracovníkov MŽP SR a SIŽP.

Program:

Legislatíva a aplikačná prax

- “waste package” a obehová ekonomika,

- aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravovaná novela zákona,

- aktuálny stav odpadového hospodárstva,

- novela zákona o poplatkoch – skládkovací poplatok,

- Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),

- aktuálne výzvy OPKŽP a EF pre oblasť odpadového hospodárstva,

- Program predchádzania vzniku odpadu 2019 – 2025.

               

Inovatívne technológie

- informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ,

- zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov,

- vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania,

- využitie energie z odpadov vo vzťahu ku kritériám obehovej ekonomiky,

- komunálne odpady – projekty progresívnych riešení mestských systémov OH.

               

Druhotné palivá

- palivá z odpadu vs. druhotné palivá – legislatívny rámec,

- druhotné palivá a požiadavky REACH,

- praktické skúsenosti z výroby a uplatňovania druhotných palív.

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.Miesto konania:
26. 4. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)