Pozemkové spoločenstvá

Novinka

Monografia je zameraná na špecifickú právnu formu pre naše územie, a to o pozemkových spoločenstvách. V máloktorej dedine či meste na Slovensku nie je pozemkové spoločenstvo, bežne nazývané urbár či komposesorát.

Cena s DPH
35,53 €
Cena bez DPH
32,30 €
ISBN
978-80-8186-162-8
Rok vydania
2024
Počet strán
128
Formát
17cm x 24,5cm
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Marek Maslák, PhD.
+ -

Pozemkové spoločenstvá

Monografia je zameraná na špecifickú právnu formu pre naše územie, a to o pozemkových spoločenstvách. V máloktorej dedine či meste na Slovensku nie je pozemkové spoločenstvo, bežne nazývané urbár či komposesorát.

Pozemkovým spoločenstvám sa venujem dennodenne, nielen v odbornej či vedeckej činnosti, ale aj ako advokát zastupujúci či už samotné spoločenstvá, alebo ich jednotlivých podielnikov. Problematika pozemkových spoločenstiev ma zaujala hneď po skončení vysokoškolských štúdií, v rámci praxe advokátskeho koncipienta, a to z jedného dôvodu – keď som dostal na stôl vec týkajúcu sa činnosti pozemkového spoločenstva, nevedel som o tejto právnej forme vôbec nič. Nerozumel som, prečo sa v právnickej literatúre, na právnických fakultách, ako aj v aplikačnej praxi tejto téme venuje tak málo priestoru, hoci takmer v každej obci na Slovensku pôsobí urbárske spoločenstvo. 

Pozemkové spoločenstvá sú pri nesmiernej rozdrobenosti vlastníctva ideálnou právnou formou na zabezpečenie hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde. Pozemkové spoločenstvá sú ideálnou právnou formou na ochranu lesnej a poľnohospodárskej pôdy pred špekulatívnymi nadobúdateľmi. Pozemkové spoločenstvá, hoci sú súkromnými právnickými osobami, svojou činnosťou sledujú verejný záujem v podobe ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy tým, že na nej podnikajú na účely, na ktoré má táto pôda slúžiť. 

Verím, že pozemkové spoločenstvá budú v našom právnom poriadku ešte mnohé desaťročia. Tomu má pomôcť aj táto monografia, a to tým, aby objasnila základné otázky týkajúce sa pozemkových spoločenstiev a spoločných nehnuteľností, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, na ktorých pozemkové spoločenstvá zabezpečujú hospodárenie. 

Verím, že v tejto monografii nájdu užitočné informácie najmä samotné spoločenstvá a ich členovia. Zároveň je táto monografia určená sudcom, advokátom, ako aj pracovníkom okresných úradov pre ich potreby v aplikačnej praxi. V neposlednom rade je monografia určená študentom právnických fakúlt na oboznámenie sa s tým, čo je pozemkové spoločenstvo, ako funguje a aké činnosti vykonáva. 

O autorovi

JUDr. Marek Maslák, PhD., advokát, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Pôsobí ako advokát so sídlom v Modre a vo svojej advokátskej praxi sa venuje najmä pozemkovému právu a sporovej agende, osobitne pozemkovým spoločenstvám. Zároveň pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde vedie predmet Pozemkové právo a v nedávnej minulosti viedol Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava, v rámci ktorej študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity poskytujú Trnavčanom základné, bezplatné a nezáväzné právne informácie, ktoré im majú pomôcť zorientovať sa v ich právnom probléme a uviesť im možnosti, ako ďalej postupovať a na koho sa obrátiť. V roku 2019 mu dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity udelila poďakovanie za rozvoj právnického vzdelávania na tejto fakulte. Pravidelne publikuje doma aj v zahraničí. V oblasti pozemkového práva vykonáva prednáškovú činnosť pre rôzne subjekty (advokátov a advokátskych koncipientov, realitných maklérov, samosprávu). 

Recenzenti

  • doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
  • JUDr. Milan Hlušák, PhD.
     

Ukážka