Poznámky pre mikro účtovné jednotky za rok 2017

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať ...

Cena s DPH
7,20 €
Cena bez DPH
6,00 €
Rok vydania
2017
Formát
MS Excel, MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Poznámky pre mikro účtovné jednotky za rok 2017

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.
Poznámky pre mikro účtovnú jednotku ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74.
Formulár platný pre účtovné obdobie roku 2015 a 2016. Dostupné vo Worde a v Exceli (zasielame oba formáty).

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.