Referentské vozidlá

Každý zamestnávateľ je povinný v pravidelnom dvojročnom intervale oboznamovať zamestnancov s predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel.

Forma produktu
E-learning
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Referentské vozidlá Počet účastníkov 1 až 10 4,00 € 4,80 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 11-30 3,50 € 4,20 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 31-50 3,00 € 3,60 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 51-100 2,50 € 3,00 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 101-300 2,00 € 2,40 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 301 a viac 1,50 € 1,80 €
+ -

Referentské vozidlá

Každý zamestnávateľ je povinný v pravidelnom dvojročnom intervale oboznamovať zamestnancov s predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel.

Každý zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel počas pracovnej doby.

Obsahom e-learningu je výklad bezpečnostných opatrení pri vedení referentských vozidiel, zostavený v jednoduchej a prehľadnej podobe s možnosťou kedykoľvek ho prerušiť a vrátiť sa k výučbe.

Po úspešnom zvládnutí kapitol a absolvovaní záverečného overovania vedomostí vo forme testu, bude každému účastníkovi vystavený platný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom referenstkých vozidiel, ktorým sa môžete preukázať v prípade potreby kontrolným orgánom.

Čo obsahuje e-learning

  • e-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou referentských vozidiel
  • online záverečné overovanie vedomostí formou testu
  • platný doklad o absolvovaní kurzu o vedení referentských vozidiel, ktorým sa v prípade potreby môžete preukázať kontrolnému orgánu
  • neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou 

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu