Referentské vozidlá

Každý zamestnávateľ je povinný v pravidelnom dvojročnom intervale oboznamovať zamestnancov s predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel.

Forma produktu
E-learning
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Referentské vozidlá Počet účastníkov 1 až 10 4,00 € 4,80 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 11-30 3,50 € 4,20 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 31-50 3,00 € 3,60 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 51-100 2,50 € 3,00 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 101-300 2,00 € 2,40 €
+ -
Referentské vozidlá Počet účastníkov 301 a viac 1,50 € 1,80 €
+ -

Referentské vozidlá

Každý zamestnávateľ je povinný v pravidelnom dvojročnom intervale oboznamovať zamestnancov s predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel.
Obsahom e-learningu je výklad bezpečnostných opatrení pri vedení referentských vozidiel a následné záverečné overovanie vedomostí (test). Po úspešnom absolvovaní e-learningu bude každému účastníkovi vystavený záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom pre vodičov referentských vozidiel.

E-learning obsahuje:


  • Povinné informácie ku kurzu pre vodičov referentských vozidiel
  • Kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou určenou pre vodičov referentských vozidiel
  • Online chat                               
  • Záverečné overovanie vedomostí – test po absolvovaní kurzu pre vodičov referentských vozidiel
  • Online generovaný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom pre vodičov referentských vozidiel