Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám za rok 2017

Zmenou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zaviedla povinnosť tuzemskej transferovej dokumentácie. Vzorová transferová dokumentácia k prijatej/poskytnutej pôžičke vám uľahčí prácu a ušetrí čas, keďže vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok poskytnutej/prijatej pôžičky.

Cena s DPH
13,20 €
Cena bez DPH
11,00 €
Rok vydania
2017
Formát
MS Word, PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám za rok 2017

Zmenou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zaviedla povinnosť tuzemskej transferovej dokumentácie. Vzorová transferová dokumentácia k prijatej/poskytnutej pôžičke vám uľahčí prácu a ušetrí čas, keďže vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok poskytnutej/prijatej pôžičky.
Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor transferovej dokumentácie je platný pre zdaňovacie obdobie roku 2016. Upozorňujeme, že pre zdaňovacie obdobie roku 2017 bude potrebné tento vzor aktualizovať, pretože došlo k zmene legislatívy s účinnosťou od 1. 1. 2017.

Dokumentácia je spracovaná vo Worde a PDF.

Transferová dokumentácia tuzemských závislých osôb v rozsahu skrátenej dokumentácie k prijatým/poskytnutým pôžičkám v rozsahu 11 strán, z toho 8 strán vzorovej dokumentácie, v ktorej postačuje upraviť text podľa vašich potrieb, a 3 strany vysvetliviek k jednotlivým častiam vzorovej transferovej dokumentácie. Súčasťou je aj materiál, v ktorom sú na praktických príkladoch vysvetlené závislé osoby, ktoré sú osobami povinnými viesť transferovú dokumentáciu.