Smernica o úhrade poplatku v materskej škole

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Cena s DPH
15,00 €
Cena bez DPH
12,50 €
Rok vydania
2018
Počet strán
3+4
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Smernica o úhrade poplatku v materskej škole

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
  • Smernica o úhrade fin.prísp.na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
  • Smernica o určení výšky a spôsobe úhrady fin. prísp.na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v špeciálnej MŠ