Súbor smerníc pre neziskové organizácie

Prinášame vám interné smernice pre neziskové organizácie, ktoré sú vypracované v súlade so zmenami v roku 2019 renomovanou autorkou v danej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami. 
Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Cena s DPH
19,99 €
Cena bez DPH
16,66 €
Rok vydania
2019
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Súbor smerníc pre neziskové organizácie

Prinášame vám interné smernice pre neziskové organizácie, ktoré sú vypracované v súlade so zmenami v roku 2019 renomovanou autorkou v danej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami. 
Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Balíček obsahuje smernice pre tieto oblasti:

  • dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a odpisový plán
  • interná smernica na vykonanie inventarizácie
  • systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov
  • tvorba a použitie vlastných zdrojov
  • účtový rozvrh
  • vedenie pokladnice