VZOR Organizačný poriadok školy

Organizačný poriadok je základný vnútorný predpis, ktorý určuje vnútornú organizáciu školy a definuje základné pravidlá riadenia školy. Upravuje organizačnú štruktúru, zásady riadenia, metódy práce, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov v rámci organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy.

Cena s DPH
8,00 €
Cena bez DPH
6,67 €
Rok vydania
2018
Počet strán
14
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

VZOR Organizačný poriadok školy

Organizačný poriadok je základný vnútorný predpis, ktorý určuje vnútornú organizáciu školy a definuje základné pravidlá riadenia školy. Upravuje organizačnú štruktúru, zásady riadenia, metódy práce, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov v rámci organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy.
V uvedenej brožúre nájdete bližšie informácie o týchto témach:
  • Poslanie a hlavné úlohy školy
  • Hlavné úlohy školy
  • Organizácia školy
  • Zásady riadenia školy
  • Riadiace a organizačné vnútorné predpisy
  • Organizačné členenie školy
  • Pôsobnosť a úlohy vedúcich organizačných útvarov
  • Organizačná štruktúra školy
  • Náplň činností organizačných útvarov
  • a iné.